Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Projekt 2017

Södertörns högskola har beviljats forskningsprojekt med start 2017.

Riksbankens Jubileumsfond

Utlysning: Sabbatical 3
Professor Johan Rönnby, Arkeologi, Skeppsvrak i norra Europa. Ett marinarkeologiskt perspektiv på samhälle och förändring 1000-1900 e.Kr.

Utlysning: Projekt
Docent Mattias Pirholt, Litteraturvetenskap, Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling

Vetenskapsrådet

Docent Ann-Cathrine Jungar, Statsvetenskap, Morgondagens politiska ledare: Populistiska högerradikala partiers ungdomsorganisationer

Fil dr Jenny Madestam, Statsvetenskap, Demoraktins väktare eller rasister? En experimentell studie av xenophobi bland svenska polisstudenter

Professor Leif Runefelt, Idéhistoria, Misstro, glädje, nyfikenhet. Attityder och förhållningssätt till transnationell ambulerande underhållning i Östersjöregionen, 1780-1880

Östersjöstiftelsen

Fil dr Maria Björk, Lärdomshistoria, Medicin, makt och motstånd: THX-konflikten och svenskt-tyskt utbyte under efterkrigstiden

Professor Per Bolin, Historia, Academia in the midst of ethnic controversy. The ‘politics of belonging’ in respect to Latvians and Baltic Germans in interwar Latvia, 1919-1939

Docent Heike Graf, Medie- och kommunikationsvetenskap, The (dis)connected refugee: The role of communication technologies in trust-building in Sweden and Germany

Docent Ann-Cathrine Jungar, Statsvetenskap, Making Tomorrow’s Leaders: Youth Movements of Populist Right Wing Parties

Professor Mikael Lönnborg, Företagsekonomi, A Contemporary Business History of the Dairy Industry – Processes of Entrepreneurship, Strategy and Internationalization in the Baltic Sea Region, 1989-2018

Fil dr Anna McWilliams, Arkeologi, A Sunken War: The Baltic during the Second World War

Fil dr Hanna Sofia Rehnberg, Svenska, Migranters berättelser i asylprocessen - om samkonstruktion och rekontextualisering

Professor Irina Sandomirskaja, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Transnational Art and Heritage Transfer and the Formation of Value: Objects, Agents, and Institutions

Professor Stefan Svallfors, Sociologi,  Politics by Other Means: Policy Professionals in Comparative Perspective

Professor David Thurfjell, Religionsvetenskap, The relocation of transcendence: The sacred of the seculars around the Baltic sea

Professor Patrik Tingvall, Nationalekonomi, Baltikum: En katalysator för internationalisering av svenska små och medelstora företag?

Jur dr Christina Wainikka, Företagsekonomi, In the Services of the of the SMEs? The Patent Systems and the SMEs in the Baltic Sea Region

Docenet Magnus Wennerhag, Sociologi, Anti-racist contentions in the Baltic Sea region – a study of anti-racist activists' interplay with politicians and civil servants

Fil dr Yulia Yurchuk, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Religion and Politics in Ukraine: The Influence of Churches and Religious Traditions in Formation of Collective Memory