Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Nya projekt 2018

Södertörns högskola har beviljats forskningsprojekt med start 2018.

Riksbankens Jubileumsfond

Professor David Thurfjell, Religionsvetenskap, Den muslimska huvudfåran: en del av svensk sekularitet?

Östersjöstiftelsen

Docent Elinor Andrén, Miljövetenskap, Seaside - A multidisciplinary study of maritime environmental history
Professor Mark Bassin, Idéhistoria, Continentalism and Geopolitics: The Idea of ‘Big-Space’ Political Formations in Comparative Historical Perspective
Professor Kristy Beers Fägersten, Engelska,  A multidisciplinary study of feminist comic art
Professor Johan Eriksson, Statsvetenskap, Russia in Space: Continuity and Change in Russian Space Policy
Professor Kimmo Granqvist, Romska studier, Mapping the Roma communities in 19th century Romania
Docent Jenny Gunnarsson Payne, Etnologi/Genusvetenskap, Reproducing (In)Justice: Towards a theory of relational reproductive justice of surrogacy in Baltic, Central and Eastern Europe
Docent Andrej Kotljarchuk, Historia, Memory Politics in Far Right Europe: Celebrating Nazi Collaborationists in Post-1989 Belarus, Romania, Flanders and Denmark
Fil dr Marco Nase, Historia, From Mare Germanicum to Mare Anti-Sovieticum: Concepts and Uses of the Baltic Sea Region in German Political-Academic Discourse...
Docent Ann Runfors, Etnologi, Transnationalism and belonging in the Baltic Sea region among descendants to Polish migrants in Sweden
Fil dr Maarja Saar, Sociologi, Livelihood strategies and sense of control/agency among Estonian single mothers
Docent Sara Sjöling, Miljövetenskap, Response and recovery of benthic biodiversity and ecosystem functions to chemical pollution and eutrophication
Professor Fredrik Svenaeus, Praktisk kunskap, Existensfilosofins plats i hälso- och sjukvården: exemplen Tyskland, Danmark och Sverige
Fil dr Hedda Söderlundh, Svenska, Arbetskraft från Östersjöområdet: Språk och yrkesvardag hos arbetskraftsinvandrade polacker och estländare i Sverige
Fil dr Nikolay Zakharov, Sociologi, Religion in post-Soviet nation-building: Official mediations and grassroots’ accounts in Belarus
Docent Patrik Åker, Medie- och kommunikationsvetenskap, Fotografisk realism i den digitala tidsåldern. Bildjournalistik och visuell litteracitet i Ryssland och Sverige