Om Södertörns högskola / Ämnen

Sociologi

Grafiskt element för ämnet sociologi

Sociologi som vetenskap intresserar sig för samhället i vid mening och för sociala processer och relationer av skiftande slag, alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen.

Sociologer försöker förklara sociala skeenden, och konsekvenser av människors relationer och handlingar. Sociologer undersöker makt- och genusrelationer, välfärdsstaten, sociala problem, utbildning, arbetsliv, massmedier, etniska konflikter, ungdomskulturer och mycket annat. För att studera detta används olika metoder, till exempel enkäter, intervjuer och deltagande observationer. Sociologin är en kritisk och reflekterande vetenskap som ofta ger nya insikter i sådant som tidigare tagits för givet.

Nyheter

2018-02-21

Lansering av ny bok som har redigerats av bl.a. Magnus Wennerhag, docent i sociologi vid Södertörns högskola.

Radical Left Movements in Europe (2018), 
Magnus Wennerhag, Christian Fröhlich, Grzegorz Piotrowski (red.)

When the Iron Curtain lifted in 1989, it was seen by some as proof of the final demise of the ideas and aspirations of the radical left. Not many years passed, however, before the critique of social inequalities and capitalism was once again a main protest theme of social movements. This book provides an account of radical left movements in today’s Europe and how they are trying to accomplish social and political change.

The book’s international group of leading experts provide detailed analysis on social movement organizations, activist groups, and networks that are rooted in the left-wing ideologies of anarchism, Marxism, socialism, and communism in both newly democratized post-communist and longstanding liberal-democratic polities. Through a range of case studies, the authors explore how radical left movements are influenced by their situated political and social contexts, and how contemporary radical left activism differs from both new and old social movements on one hand, and the activities of radical left parliamentary parties on the other. Ultimately, this volume investigates what it means to be ‘radical left’ in current day liberal-democratic and capitalist societies after the fall of European state socialism.

Se även följande länk till förlagets hemsida med mer information om boken:
https://www.routledge.com/Radical-Left-Movements-in-Europe/Wennerhag-Frohlich-Piotrowski/p/book/9781472461469

 

 

2017-12-15

Boklansering  av nyutkommen bok "Power, Policy and Profit. Corporate Engagement in Politics and Governance" fredag 15 decmeber kl 16 på Institutet för Framtidsstudier där bland andra södertörnssociologerna Adrienne Sörbom och Stefan Svallfors medverkar.

För mer information, se: https://www.iffs.se/kalendarium/power-policy-and-profit-book-launch/

Power, Policy and Profit

 

2017-09-21

Ny bok som har redigerats av Adrienne Sörbom, docent i sociologi:

Power, Policy and Profit. Corporate Engagement in Politics and Governance
(Garsten, Christina & Sörbom, Adrienne eds.)

Power, Policy and Profit investigates the manifold ways in which
corporate actors attempt to broadly influence political activities. With
intensified globalization of markets, the restructuring of provisions
of welfare services and accumulation of private capital opportunities
for corporate influence in politics affairs have multiplied. Bringing
together scholars from different fields in the study of global
governance, the volume addresses the rising influence and power of
corporate actors on the national and transnational political scene.

Se även följande länk till förlagets hemsida med mer information om boken:

http://www.e-elgar.com/shop/power-policy-and-profit

 

2017-08-21

Sociologiämnet gläds åt två nya forskningscentra!

Institutionen för samhällsvetenskaper har inrättat två nya centrumbildningar som båda leds av sociologer och där även många sociologer medverkar: Reinvent och Politikens organisering. Drivande i utvecklandet är bland annat Apostolis Papakostas och Adrienne Sörbom. 

Reinvent vill utveckla södra Stockholm

Reinvent startade först som ett projekt men har nu blivit en centrumbildning. Deras målsättning är att återskapa förorten i fragmenterande landskap. Projektet startade under vintern och är en av högskolans största forskningssatsningar. Reinvent består i dagsläget av 15 personer från spridda ämnen på högskolan.

Målet med projektet är att skapa bra förutsättningar för att planera bostadsområden som är bra för människorna. Samtidigt skapas förutsättningar för social och ekonomisk hållbar tillväxt och företagande.

- Stockholm växer och blir allt större, nu byggs det in nya områden i redan existerande bebyggelse. Det skapas ojämlikheter och segregering och detta är något vi vill förstå bättre. Vi vill också skapa förutsättningar för företagen att etablera sig söder om staden, till exempel Södertälje och Nynäshamn. Vi vill även skapa ett socialt liv mellan bostäderna, bra infrastruktur och få ett bättre näringsliv, berättar Apostolis.

En annan anledning till varför detta center inrättas är att skapa en ny forskningsprofil för högskolan. Tanken är att studera och samarbeta med det omgivande samhället. Högskolan blir en knytpunkt i detta och bidrar till regionens utveckling genom samarbete med närstående kommuner, så som Botkyrka och Huddinge.

- Modernisering och utveckling av våra stadsdelar är en mycket viktig fråga. Jag är glad att Södertörns högskola väljer att forska mer på detta och ser fram emot arbetet, säger Ebba Östlin (s), kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka.

I dagsläget är det åtta företag som deltar med ett tjugotal personer i Reinvent.

- Vi samarbetar både extern och internt, i och med de olika ämnena och vi uppmuntrar även mer samarbete från fler ämnen och institutioner på högskolan. Som det ser ut nu så har centret budget för tre år men jag hoppas såklart att centret blir en permanent inriktning på högskolan, avslutar Apostolis.

Politik – Mer än sociologi

Politikens organisering är den andra nya centrumbildningen som startas på högskolan. Den leds av Adrienne Sörbom. Centret ska fokusera på politik och frågor inom ämnet, till exempel hur politiken ser ut idag, vem formar den och på vilka sätt idéer inom området skapas och blir viktiga. Det är ett brett spektrum av aktörer, både sociala rörelser, civilsamhället, regeringen och regeringskansliet som centret sätter fokus på.

- Vår utgångspunkt är Sverige för vår forskning men vi har ett bredare perspektiv än så, vi ser till både regionalt och globalt. Idag består centret av fem forskare från ämnena sociologi och statsvetenskap och har fått medel för tre år med förhoppning av en förlängning. Vi vill samla fler och gärna från olika ämnen och institutioner. Alla som är intresserade av politik är välkomna, berättar Adrienne.

Till en början kommer det att hållas seminarier och förhoppningsvis bli en samlingspunkt på högskolan där det diskuteras politik med ett bredare perspektiv. Det kommer också erbjudas vissa öppna föreläsningar för allmänheten. Centrumet kommer även satsa på gemensamma forskningsansökningar. Det ska vara öppet och inkluderande både internt med fler involverade ämnen och externt med fler aktörer.

- Centret startar så smått nu i juli och har redan mottagit flera gratulationer och många har visat ett stort intresse för frågorna. I höst kommer en stor invigning äga rum och vi utlovar spännande seminarier som du inte får missa, säger Adrienne och ler.

Avslutningsvis berättar Adrienne över sin förvåning att det inte fanns någon liknande centrumbildning tidigare. Frågorna finns redan i samhällsdebatten men är inte samlade. Detta är något som nu görs i Politikens organisering.

- Det var tur att vi var först, avslutar Adrienne skämtsamt.

 

2016-08-22

Stort forskningsprojekt om förorternas roll i den urbana utvecklingen börjar på Södertörns högskola.

Projektet leds av Apostolis Papakostas, professor i sociologi, som tillsammans med andra forskare i i företagsekonomi, nationalekonomi och sociologi samt experter från företagsvärlden ska belysa frågan hur staden och förorterna ska utvecklas på ett positivt sätt. Klicka på länken för att läsa mer om projektet:http://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/sa-ska-forskare-fa-folk-att-flytta-till-fororten

2016-05-16

Magnus Wennerhag, docent i sociologi, presenterar tillsammans med många andra forskare från SH och andra lärosäten sin forskning på en konferens i Sveriges riksdag den 25 maj:

Europa ut ur krisen

Under senare år har EU-samarbetet präglats av en rad kriser. Det samarbete som
enbart för några år sedan sågs som en självklar garant för fortsatt
ekonomisk och politisk integration i Europa, samt för demokratisk
konsolidering i nya demokratier, uppvisar i dag en rad problem. Den tidigare
bilden av EU som ett samarbete som både fördjupas och ständigt inkluderar
fler medlemsländer har kommit att ifrågasättas. I år folkomröstar, för
första gången någonsin, ett EU-land om huruvida det ska fortsätta att vara
medlem. Det blir alltmer oklart i vilken riktning EU-samarbetet rör sig.

 

För mer information om program och praktiska detaljer, se: https://forskarnatverket.wordpress.com/2016-ars-konferens/program/

 

 

2016-04-18

Ny forskningsantologi om högerextremism där flera sociologer från Södertörn högskola har medverkat:

Det vita fältet III. Samtida forskning om högerextremism, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 5. Redaktion: Mats Deland, Paul Fuehrer, Fredrik Hertzberg och Thomas Hvitfeldt

Samtliga artiklar i detta nummer finns fritt tillgängliga, gratis att läsa och ladda ned:

http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217

 

2016-01-14

Sociologiämnet vid Södertörns högskola hälsar sin nya professor, Stefan Svallfors, välkommen.

Stefan är förutom professor i sociologi vid Södertörns högskola även forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm. Han är medlem av Kungliga vetenskapsakademien. Hans forskning rör framförallt de policyprofessionella – alltså människor som är anställda för att driva politik och inte förtroendevalda. Det handlar om grupper som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, tankesmeder, PR-konsulter och andra som har politiken som yrke utan att vara förtroendevalda politiker.

 

2015-06-15

Apostolis Papakostas blir vetenskapsrådets samordnare för forskning om civila samhället 


Läs mer här

 

2015-05-04

"Race and Racism in Russia"

Ny bok Nikolay Zakharov, forskare och lärare i sociologi på Södertörns högskola

Läs mer här

 

2015-05-04

"Tänk på framtiden tillsammans"

Vår nya doktor Iveta Jurkane-Hobsein tipsar om hur du håller liv i distansförhållandet i DN.

Läs artikeln här

 

2015-05-04

Nya doktorer i sociologi

Under våren har två av våra doktorander disputerat. 27 mars dispuerade Iveta Jurkane-Hobstein på sin avhandling "Imagine You Here Now. Relationship Maintenance Strategies in Long-Distance Intimate Relationships"

Läs mer här

17 april disputerade Katharina Wesolowski med "Maybe baby? Reproductive behaviour, fertility intentions, and family policies in post-communist countries, with a special focus on Ukraine."

Läs mer här

 

2015-03-11

Tenderar samhället att bli mer polariserat och splittrat?

Lyssna på Adrienne Sörbom i detta inslag i P1:s Godmorgon, världen! som tar upp frågan om samhället blir mer polariserat och splittrat. Med utgångspunkt i bland annat Apostolis Papakostas forskning och Adriennes egen forskning menar Adrienne att det går att se tendenser åt bägge håll - ett tätnande socialt landskap, men också ökad differentiering.

Lyssna här

 

2015-03-11

Hålla käft eller säga ifrån?

Lyssna på Adrienne Sörbom som i P1s Tendens diskuterar frågan om vi blir mer offentliga med politik. Att vi lägger ut våra politiska uppfattningar i sociala medier, men också att vi hos tex frisören pratar politik. Drar vi färre gränser mellan det privata och det politiska än förr?

Lyssna här

 

2015-02-25

17-18/5 Workshop "Squatting in the East"

We are organizing an international workshop to be held at CBEES, 17-18 May 2015. The participants are required to present developed original papers in English on the topic of squatting and the countries covered in the presentations, are: Poland, Hungary, Czech Republic, Lithuania and Slovenia

Läs mer här.

 

2014-11-20 

Nya doktorander i sociologi

Sedan i oktober har sociologiämnet kunnat välkomna två nya doktorander. Eva Karlberg har en masterexamen i sociologi från Södertörns högskola. Vasileios Kitsos har en master i European Urban Studies från Bauhaus Universitet i Weimar men har även studerat arkitektur på National Technical University of Athens.

Läs mer om Eva
Läs mer om Vasileios

 

2014-11-06 

Vetenskapsrådet ger 6,6 miljoner till Apostolis Papakostas sociologiprojekt

Apostolis Papakostas, professor i sociologi, har fått 6,6 miljoner av vetenskapsrådet för att studera civilsamhällets transformationer i Polen, Ryssland och Sverige.

Läs mer här

 

2014-09-29

Inauguration Lecture - Inequalities in Health: Focus on Eastby Associate

by Associate Professor Mall Leinsalu  

Mingling and snacks

October 8, 13-15 in ME014

 

 2014-09-23

Ännu en radiointervju med Erik Löfmarck

Erik löfmarck medverkade under måndagen i Sveriges radio P4 - Uppland om hur svenska och polska mammor uppfattar och hanterar risker kopplat till barnmat.

Lyssna här

 

2014-09-12 

Sociologiämnet på Facebook

Från och med höstterminen 2014 har sociologiämnet på Södertörns högskola en egen facebookgrupp. En öppen grupp för alla som är intresserade av sociologi i allmänhet, och av sociolog vid Södertörns högskola i synnerhet!

Gå till gruppen

 

 2014-09-11

Lyssna på: Om riskerna med barnmat

Vår nybakade doktor Erik Löfmarck medverkade nyligen i Vetenskapsradion Forum, Sveriges radio P1,  och berättade om sin avhandling kring risk, mat och moderskap.

Erik Löfmarck disputerade i maj 2014 och är verksam som lärare i sociologi på Södertörns högskola.

Lyssna här

 

2014-09-08 

Modern klassiker i ny utvidgad upplaga

Nya upplagan av Apostolis Papakostas och Göran Ahrnes bok, Organisationer, samhälle och globalsiering, har just kommit ut.

Lite ur förordet till nya upplagan:

I denna andra upplaga har analysen kompletterats med tre fallstudier av organisationer som alla funnit ett nytt utrymme genom internet och blivit på en gång globala och en del av vardagsverkligheten för många människor: Amazon, Google och Wikipedia. I den andra upplagan anknyts diskussionen även till nya teoretiska bidrag och aktuell forskning inom området.

Läs mer om boken hos Studentlitteratur