Om Södertörns högskola / Institutioner

Polisutbildningen

Grafiskt element för polistubildningen.Att arbeta som polis är komplext, det kräver ständigt ny kunskap och kompetens inom många områden. Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten samtidigt som arbetsuppgifterna hela tiden förändras i takt med samhällsutvecklingen.

För att kunna möta dessa krav och utmaningar krävs en modern polisutbildning som ger relevant kompetens. Polisprogrammet vid Södertörns högskola förser blivande poliser med rätt kunskaper och förberedelser inför storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring.

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev kan du läsa om uppbyggnaden av polisutbildningen och dess fortsatta utveckling på Södertörns högskola. Nyhetsbrevet utkommer en gång per termin - du kan anmäla dig till nyhetsbrevet via polisutbildning@sh.se.

Läs vårt senaste nyhetsbrev!

 

Nyhetsbrev nr 2/2016

Trevlig läsning önskar Polisutbildningen!