Om Södertörns högskola / Ämnen

Utveckling och internationellt samarbete

Grafiskt element för ämnet utveckling och internationellt samarbeteDen ojämlika fördelningen av makt och ekonomiska resurser är en viktig fråga i en allt mer globaliserad värld.

Relationerna mellan rika och fattiga länder är central inom ämnet. Hur ser dessa relationer ut och varför ser de ut som de gör? Hur påverkar dessa relationer global och lokal utveckling på kort och lång sikt? I ämnet utveckling och internationellt samarbete studeras globala utvecklingsfrågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Om ämnet

Den ojämlika fördelningen av makt och ekonomiska resurser är en viktig fråga i en allt mer globaliserad värld. Relationerna mellan rika och fattiga länder är central inom ämnet. Hur ser dessa relationer ut och varför ser de ut som de gör? Hur påverkar dessa relationer global och lokal utveckling på kort och lång sikt? I ämnet utveckling och internationellt samarbete studeras globala utvecklingsfrågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Med hjälp av klassiska och moderna utvecklingsteorier undersöker vi varför världen ser ut som den gör idag. Orsaker och effekter av ojämlika maktförhållanden, genusrelationer, klimatförändringar, beslutsprocesser, bistånd samt hälso- och miljöfrågor är alla viktiga aspekter som tas upp inom ämnet. Ämnet ger dig också kunskaper om konventioner och globala ekonomiska och politiska institutioner som påverkar och styr vår värld och som ökar din förståelse av internationellt samarbete. Studier inom utveckling och internationellt samarbete ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som är relevanta för arbete på myndigheter, inom organisationer och företag lokalt, nationellt, internationellt eller globalt.

Utveckling och internationellt samarbete håller hög kvalitet

I Universitetskanslersämbetets uppföljning av förra årets utvärdering bedöms programmet Utveckling och internationellt samarbete hålla hög kvalitet. Läs mer på UKÄ.s websida.

Institutionstillhörighet