Om Södertörns högskola / Ämnen

Företagsekonomi

Grafiskt element för ämnet företagsekonomiFöretagsekonomi är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som ger dig som student möjlighet att själv sätta prägel på din utbildning.

Som företagsekonomistudent hos oss kan du skaffa dig spetskompetens inom delämnen som redovisning, finansiering, organisation och marknadsföring samtidigt som du får kunskaper i exempelvis sociologi, statistik och juridik. Företagsekonomer arbetar inom i stort sett alla samhällssektorer. Våra tidigare studenter återfinns idag i egna företag och på ledande befattningar i såväl små som stora företag, på myndigheter och i andra organisationer.

Företagsekonomi

Företagsekonomi är ett brett samhällsvetenskapligt ämne som möjliggör spetskompetens inom olika delämnen som redovisning, finansiering, organisation och marknadsföring. Företag och organisationer utgör en central del av dagens globaliserade samhällen och studier i ämnet företagsekonomi ger dig förmåga att förstå, förklara och agera inom olika typer av organisatoriska sammanhang. Kritisk reflektion, problematiserande och analytiskt problemlösande är viktiga inslag i våra utbildningar.

Företagsekonomi är samtidigt ett tvärvetenskapligt ämne som införlivar kunskaper från bland annat sociologi, statsvetenskap, psykologi, matematik, statistik och juridik. Våra utbildningar anknyter till den senaste forskningen inom området och har nära kontakter med näringsliv och forskning, nationellt och internationellt.

Företagsekonomer arbetar inom i stort sett alla delar av samhället. Våra studenter får arbete inom exempelvis redovisning, finansiering, budget och revision, marknadsföring, försäljning och inköp, samt inom projekt-, administrations- och utredningsarbeten. Våra studenter återfinns också i egna företag, och på ledande befattningar i såväl små som stora företag, på myndigheter och i andra organisationer. Andra vanliga arbetsplatser är inom sektorerna tjänster, handel, industri och kultur, branscher som banker och försäkringsbolag, revisions- och konsultbyråer, samt även offentliga verksamheter. Många arbetar i internationella företag och organisationer.

Kontakt:

Har du frågor? Maila gärna:
fek@sh.se

Toppkvalitet på ekonomiutbildningar vid Södertörns högskola

Företagsekonomiämnet får omdömet mycket hög kvalitet för sin magisterutbildning och hög kvalitet för sin kandidatutbildning. Läs mer om utvärderingarna på Universitetskanslerämbetets hemsida

Institutionstillhörighet