Om Södertörns högskola / Ämnen

Turismvetenskap

Grafiskt element för ämnet turismvetenskap

Turismbranschen har, i takt med att människors möjlighet till fritid ökat och att människors önskemål blivit allt mer sofistikerade, utvecklats till en av världens mest expansiva branscher. Samtidigt har turism också blivit en vetenskap och arbetslivsorienterad akademisk kunskap har blivit allt mer eftertraktad på arbetsmarknaden – för såväl nyanställda som redan yrkesverksamma.

Turismämnet är ungt som akademiskt ämne i Sverige men har funnits i andra delar av världen sedan mitten av 1950-talet. Vid Södertörns högskola fokuserar vi huvudtemat storstadsturism med följande delämnesteman: hospitality management, upplevelseturism, hållbar destination, turistinformation, mötesindustri och persontransporter.

Det finns fortfarande platser kvar på Turismprogrammet till hösten 2018. Sök snarast på studera.nu.

Turismvetenskap

Turismbranschen är en av världens mest expansiva branscher och allt fler människor arbetar i turismrelaterade verksamheter. Detta beror bland annat på att möjligheten till fritid ökar i det moderna samhället samtidigt som människors behov och önskemål blir allt mer sofistikerade. Som fenomen är dock turismen inget nytt utan har funnits i olika skepnader under lång tid och i olika civilisationer. Det finns ett starkt behov av arbetslivsrelaterad akademisk kunskap inom turismområdet för såväl nyanställda som redan yrkesverksamma.

Ämnet Turismvetenskap är till sin karaktär mångvetenskaplig och ungt som akademiskt ämne i Sverige. I andra delar av världen har ämnet, som på engelska benämns Tourism Studies, funnits sedan mitten av 1950-talet. Ämnet behandlar till stor del individers resande till olika destinationer med olika syften men även hur exempelvis naturliga förutsättningar på en destination och olika aktörers erbjudanden möjliggör resande till och vistelse på destinationen.

Vid Södertörns högskola fokuserar vi huvudtemat storstadsturism med följande delämnesteman: hospitality management, upplevelseturism, hållbar destination, turistinformation, mötesindustri och persontransporter. Dessa ämnesteman ligger till grund för såväl forskning, utbildning som omvärldssamverkan.

Info inför ansökan till Turismprogrammet

Vad händer efter du har läst kandidatprogrammet i Turismvetenskap? Läs några intervjuer med före detta studenter här.

Institutionstillhörighet