Om Södertörns högskola / Ämnen

Etnologi

Grafiskt element för ämnet etnologiEtnologi betyder bokstavligen ”läran om folk”. Hur lever vi människor, varför tänker och agerar vi på ett visst sätt, varför ser våra traditioner ut som de gör?

Ämnet etnologi är inriktat på såväl samtiden som historiska skeden och bygger bland annat på intervjuer, observationer, internetmaterial och material i arkiv och på museer.

Etnologin vid Södertörns högskola har en bred forskning och undervisning. Ett av intresseområdena är mångfaldsfrågor i Sverige och omvärlden. Ett annat centralt tema är samhällsomvandlingar i Östersjöregionen.

Om ämnet

Etnologi på Södertörns högskola är särskilt inriktad på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa samt hur olika gruppers levnadsförhållanden påverkas av migration.

Hos oss kan du läsa etnologi med inriktning kulturell mångfald i Europa. Ämnet kan läsas som fristående kurs upp till 120 högskolepoäng eller ingå i något av högskolans utbildningsprogram.

Många möjliga karriärvägar

Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare. Som etnolog kan man exempelvis få anställning som utredare, handläggare och projektledare inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor, i organisationer, kommuner eller på myndigheter.

Efter att du tagit en fil.kand. med etnologi som huvudämne kan du också välja den fristående kursen "Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa, 30 högskolepoäng". En termins praktik ger dig inte bara värdefull arbetslivserfarenhet, du får dessutom chansen att tillämpa dina etnologiska kunskaper.

Fil kand eller Master

Du kan, efter att du tagit en fil.kand. med etnologi som huvudämne, söka till "Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys, 60 högskolepoäng" eller "Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa, 120 högskolepoäng". Dessa program har en humanistisk, kulturvetenskaplig orientering där undervisningen präglas av mångvetenskaplighet, så att vissa kurser ges i samverkan med arkeologi, idéhistoria, religionsvetenskap och historia. Utbildningarna ger behörighet att söka forskarutbildning i etnologi.

Sök våra utbildningar i etnologi direkt via antagning.se, eller läs mer om dem under länken Utbildning.

Ifall du är intresserad av att läsa Etnologi eller allmänt intresserad får du gärna gå med i Facebookgruppen Etnologi på Södertörn.