Om Södertörns högskola / Ämnen

Religionsvetenskap

Grafiskt element för ämnet religionsvetenskapReligionsvetenskapen på Södertörns högskola är inriktad mot samtidsstudier.

Kunskap om religion har blivit allt viktigare för att förstå vår omvärld. Religion är en viktig faktor i allt från pågående konflikter i Mellanöstern till social förändring i dagens Sverige.

Religionsvetenskapen på Södertörns högskola strävar efter att beskriva, förstå och förklara religion som kulturellt fenomen utifrån ett akademiskt och reflekterande förhållningssätt.

Tidigare studenter arbetar idag exempelvis som lärare, journalister och omvärldsanalytiker. Några har blivit forskare.

Om ämnet

Utbildning

När Du studerar religionsvetenskap får Du en bred samhällsvetenskaplig och humanistisk kompetens och redskap för att förstå och förklara religionens roll i den tid vi lever i.

Du får bekanta dig med historiska och idéhistoriska perspektiv såväl som etnologiska, sociologiska och psykologiska förhållningssätt till religion. Du får i våra kurser diskutera texttolkning och källkritik, massmedia och populärkultur och såväl skönlitteratur som religiösa urkunder såsom Bhagavad-Gita, Koranen och nyreligiösa skrifter.

Dagens levda religion står i fokus och religionsvetenskapliga studier på Södertörns högskola inkluderar studiebesök i kyrkor såväl som i buddhistiska tempel samt möten med företrädare för olika religiösa och sekulära samfund.

De här kurserna läser du under ditt första år

Under ditt första år som student i religionsvetenskap studerar du: Kristendom och judendom, islam, hinduism och buddhism, samtida andlighet och sekulära livsåskådningar, samt kurserna "religionsvetenskapliga perspektiv", "religion, politik och extremism", "levd religion, genus och sexualitet". Du får också skriva ett självständigt arbete. Kurserna undervisas av lärare med forskningserfarenhet inom respektive område.

På Södertörns högskola finns också religionsvetenskap som inriktning på ämneslärar- och journalistutbildningen, samt som en självklar del av Europa- och IMER-programmen.

Ifall du är intresserad av att läsa religionsvetenskap eller allmänt intresserad får du gärna gå med i Facebookgruppen "Religionsvetenskap på Södertörn" .