Om Södertörns högskola / Ämnen

Geografi

Grafiskt element för ämnet geografiGeografi är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig kunskap om Jorden. Geografi tillämpar den helhetssyn som många av dagens miljö- och samhällsproblem kräver.

Om ämnet

Geografisk information flödar över oss dagligen genom media. IT-samhället är beroende av geografiska informationssystem för till exempel trafikledning, räddningstjänst, väderinformation och marknadsföring av produkter. Att tolka geografisk information hör till geografernas arbetsuppgifter. Den viktigaste frågan att besvara är: Varför är det så, just här? Geografernas kunskaper är viktiga bland annat i samhällsplaneringen och för bevarandet av vår miljö.

Studier i geografi berör ofta lokalisering och dimensionering av bostäder, arbetsplatser, service och transportsystem, men också samspelet mellan människa och miljö i ett vidare perspektiv. Med ett tvärvetenskapligt arbetssätt närmar sig kulturgeografer frågor som berör utnyttjandet av mark och vatten för olika ändamål. Samverkan sker ofta med andra samhällsvetare, men även med humanister och naturvetare.

Grundkursen och fortsättningskursen i geografi inriktas mot att ge en orientering om teman som kartografi, landskap, befolkning, näringsliv, försörjning, urbanisering, samhällsplanering, transporter samt natur- och kulturmiljö. Ämnets teori och metod blir allt viktigare under påbyggnads- och fördjupningskurserna. Här upptar också uppsatsarbetet en väsentlig del av studierna. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar, exkursioner och egna arbeten, både i fält och med datorns hjälp.

Institutionstillhörighet