Om Södertörns högskola / Ämnen

Miljövetenskap

Grafiskt element för ämnet miljövetenskapHur påverkar mänsklig aktivitet naturen? Hur skapar vi förutsättningar för en mer ekologiskt hållbar social och ekonomisk utveckling?

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsområde. För att skapa en helhetssyn på naturresurs- och miljöfrågor kombineras samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga angreppssätt och metoder.

Om ämnet

Ämnet Miljövetenskap vid Södertörns högskola fick betyget hög kvalitet efter universitetskanslersämbetets senaste granskning.

 

Samband mellan människan och naturen studeras för att belysa människans beroende av ekosystemen och förstå hur mänsklig verksamhet i sin tur påverkar jordens ekosystem, både lokalt och globalt. Genom att kombinera kunskap inom till exempel biologi/ekologi, geografi, miljöpolitik och förvaltning, miljörätt och ekonomi kan vi skapa bättre förutsättningar för en mer ekologiskt hållbar samhällsutveckling.

Att studera miljövetenskap ger en fördjupad empirisk och teoretisk förståelse om naturresurs- och miljöproblemens orsaker, omfång och hantering. Dessa kunskaper ger dig en bred kompetens att arbeta med frågor om miljö och hållbar utveckling inom exempelvis offentlig förvaltning eller det privata näringslivet. Om du väljer att söka dig utomlands kan arbete med miljö- och moderniseringsfrågor i ett utvecklingsland vara en möjlig karriär.

Per Nordenfalk, tidigare student på programmet Miljö och utveckling

Institutionstillhörighet