Om Södertörns högskola / Ämnen

Retorik

Grafiskt element för ämnet retorik

Retorikämnet vid Södertörns högskola har sin utgångspunkt i den gamla retoriska traditionen men vi fokuserar vår forskning och utbildning på kommunikation och påverkan i vår tid. Retorik är ständigt närvarande i din omgivning och alltid aktuell. På Södertörns högskola utbildar och forskar vi bland annat om politisk kommunikation och hållbarhetsfrågor samt om teorier om tänkande och lärande.

Kollegiets sammantagna breda kompetens – vilken spänner över retorik, latin, språkvetenskap och pedagogik – präglar samtliga utbildningsnivåer. Vår utbildning och forskning om retorik är inte begränsad till tal och skrift i traditionell mening, utan vi undersöker hur samhällets aktörer använder många olika symboliska former för att tillsammans med andra kommunicera och på så vis hantera olika samhällsutmaningar i sin samtid.

Retorikämnet vid Södertörns högskola

Retorik har ända sedan antiken varit ett centralt villkor för demokrati. Hos oss får du både teoretisk kunskap om och praktisk övning i retorik så du står väl förberedd i den värld där information och argumentation får allt större betydelse.

På Södertörns högskola kan du läsa retorik som fristående kurs (Retorik A-C) eller som huvudämne i vårt yrkesförberedande kandidatprogram Retorikkonsultprogrammet (180 hp). Detta program har två inriktningar, en mot rådgivning och utbildning och en mot politisk kommunikation och hållbar utveckling. Du kan läsa mer om dessa inriktningar under fliken Utbildning.

Retorisk tradition och modern forskning

Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Retorikstudierna innebär att du lär dig att analysera och förstå de skiftande villkor som gäller i olika situationer och att medvetet kommunicera utifrån detta. Retorik handlar även om trovärdighet, att kunna agera klokt i komplexa och krävande situationer och att hitta de rätta tillfällena för kommunikation. Du får därför lära dig teorier och metoder för att upptäcka och uppfinna situationsanpassade argument och förhållningssätt att handla både etiskt och ändamålsenligt.

Studierna omfattar bland annat kunskaper om och praktisk färdighetsträning i argumentation och debatt i tal och skrift, kris- och konflikthantering, opinionsbildning i vår samtid och av hur bilder och berättande kan påverka och engagera. Våra utbildningar utvecklar även din analytiska förmåga så att du kan förstå och tolka samhällets många olika budskap med ett teoretiskt grundat kritiskt förhållningssätt. Studierna lär dig också att genomskåda och hantera bedrägliga argument, propaganda och härskartekniker samt lösa andra kommunikationsproblem som du ställs inför.

Som ämne är retorik ständigt närvarande i samhället och retorikämnet vid Södertörns högskola närvarar i samhället genom olika samverkans- och forskningsprojekt. Du kan läsa mer om vad ämnets forskare och lärare gör under flikarna Forskning och Personal.

Kontakt: retorik@sh.se 

 

"På Södertörns högskola får alla synas"

"På Södertörns högskola får alla synas"

Programmet med inriktning opinion fasas ut

Har du läst Retorikkonsultprogrammet inriktning opinion men inte slutfört utbildningen? Då är det hög tid att planera för det! Sista kullen togs in VT17 och programmet håller på att fasas ut. Läs pdf-filen för att se hur du kan slutföra din utbildning. Kontakta retorik@sh.se vid frågor!

Övergångsbestämmelser gamla och nya program .pdf

Institutionstillhörighet