Om Södertörns högskola / Ämnen

Retorik

Grafiskt element för ämnet retorik

Retorikämnet vid Södertörns högskola har sin utgångspunkt i den gamla retoriska traditionen men vi fokuserar vår forskning och utbildning på kommunikation och påverkan i vår tid. Retorik är ständigt närvarande i din omgivning och alltid aktuell. På Södertörns högskola utbildar och forskar vi bland annat om politisk kommunikation och hållbarhetsfrågor samt om teorier om tänkande och lärande.

Kollegiets sammantagna breda kompetens – vilken spänner över retorik, latin, språkvetenskap och pedagogik – präglar samtliga utbildningsnivåer. Olika aspekter av social meningsproduktion ser vi som en väsentlig del av ämnet. Vi arbetar med meningsskapande genom olika symboliska former, alltså inte endast genom tal och skrift i traditionell mening.

Retorikämnet vid Södertörns högskola

Retorik handlar om påverkan och kommunikation. Hos oss får du både teori och praktik så du står väl förberedd i den värld där utbytet av information får en allt större betydelse.

På Södertörns högskola innebär retorikstudierna att du lär dig att analysera och förstå de skiftande villkor som gäller i olika situationer och att medvetet kommunicera utifrån detta. Retorik handlar även om trovärdighet, att kunna agera klokt i komplexa och krävande situationer och att hitta de rätta tillfällena för kommunikation och för påverkan.

Retorisk tradition och modern forskning

Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Med den klassiska retoriken får du lära dig att upptäcka och uppfinna argument, samt att handla både etiskt och ändamålsenligt. Med modern retorik får du bland annat kunskaper och praktiska erfarenheter av lärande, kris- och konflikthantering, av opinionsbildning i medielandskapet och av hur berättande kan påverka och engagera.

Våra utbildningar utvecklar även din analytiska förmåga så att du kan genomskåda propaganda, bemöta härskartekniker och bedrägliga argument samt lösa kommunikationsproblem som du ställs inför.

Program och kurser - välj det som passar dig bäst

Att studera retorik passar lika bra för dig oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller om du har många års yrkeserfarenhet bakom dig. Vi har två kandidatprogram: inriktning opinionsbildning som startar på våren och inriktning rådgivning och utbildning som startar på hösten. Vi har också fristående kurser. För mer information om vilka program och kurser vi ger, se fliken utbildning.

Som ämne är retorik ständigt närvarande i samhället och retorikämnet vid Södertörns högskola närvarar i samhället genom olika samverkans- och forskningsprojekt. Du kan läsa mer om vad ämnets forskare och lärare gör under flikarna Forskning, Samverkan och Personal.