Om Södertörns högskola / Ämnen

Nationalekonomi

Grafiskt element för ämnet nationalekonomiNationalekonomin studerar hela samhällets ekonomi och behandlar frågor som vi dagligen läser eller hör om i media. Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom privat och offentlig sektor.

Nationalekonomi kan delas in i olika specialområden. Den generella uppdelningen är mikroekonomi och makroekonomi men inom ramen för denna uppdelning finns ett antal specialområden såsom finansiell ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, miljöekonomi, internationell ekonomi, offentlig ekonomi, fastighetsekonomi, innovationsekonomi och utvecklingsekonomi.

På högre nivåer såsom B-, C-, magister- och masternivå sker en fördjupning och utvidgning av de grundläggande teoribildningarna och av de samhällsekonomiska analyserna. På högre nivåer blir också matematiken ett allt viktigare hjälpmedel. Från och med B-kursen integreras också nödvändiga moment från matematiken i undervisningen.

Välkommen till nationalekonomi vid Södertörns högskola

Inom ämnet nationalekonomi studeras samhällets ekonomi. Det kan dels handla om studiet av en avgränsad marknad, som när vi vill undersöka hur en avreglering av elmarknaden påverkar vår välfärd eller hur vi ska hantera en industri som bidrar till växthuseffekten. Det kan dels handla om att undersöka hur sammanlänkade marknadssystem på nationell och global nivå påverkar våra möjligheter till arbete och en god inkomstutveckling. I detta sammanhang kan vi använda den nationalekonomiska teorin för att förklara varför problem på en avlägsen bostadsmarknad kan ge upphov till en global finanskris med kraftigt ökad arbetslöshet som följd.

Under utbildningen tränar du upp din förmåga att självständigt genomföra analyser av ekonomiska problemställningar och att presentera dina resultat i tal och skrift. Vår målsättning är att ge dig kunskaper och färdigheter som motsvarar kraven i arbetslivet och kraven som ställs i en forskarutbildning.

Nationalekonomi kan läsas fristående som A- B- C-kurs. Ämnet erbjuder också ett ettårigt magisterprogram och ett tvåårigt masterprogram. Nationalekonomi ingår också som en självklar del i högskolans ekonomiutbildningar och kan dessutom läsas som huvudämne inom utbildningsprogrammen Journalistik med samhällsstudier (JMS), Entreprenörsskap, innovation och marknad (EIM), samt Ekonomie kandidatprogammet med inriktning nationalekonomi.