Om Södertörns högskola / Ämnen

Socialt arbete

Grafiskt element för ämnet socialt arbete

Socialt arbete som akademiskt ämne omfattar studier av social utsatthet och dess orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle samt studier av det sociala arbetets praktik innefattande interventioner på individuell, organisatoriskoch samhällelig nivå. I ämnet ingår studier av insatser som syftar till att mildra, undanröja och förebygga social utsatthet.

Om ämnet

Socialt arbete som akademiskt ämne omfattar studier av social utsatthet och dess orsaker och konsekvenser för individer, grupper och samhälle samt studier av det sociala arbetets praktik innefattande interventioner på individuell, organisatoriskoch samhällelig nivå. I ämnet ingår studier av insatser som syftar till att mildra, undanröja och förebygga social utsatthet.
 

Vår profil är tvärvetenskaplig och inkluderar ämnen som socialt arbete, sociologi, statsvetenskap, socialrätt, psykologi och epidemiologi. Ett dominerande tema är urbana frågor som ju också korresponderar med ämnets utbildningsprogram ”Socialt arbete med storstadsprofil”. Andra framträdande teman är barn och unga, skolan och det civila samhället. På Södertörns högskola kan man läsa socialt arbete inom ramen för utbildningsprogrammet Socionomprogrammet. Du hittar programmets hemsida genom att klicka på fliken "Utbildning" här ovanför.

Följ Socialt arbete på Södertörns högskola på Facebook!