Om Södertörns högskola / Ämnen

Idéhistoria

IdéhistoriaVi människor påverkas inte bara av hur världen är, utan kanske ännu mer av hur vi själva och andra föreställer oss den. Många föreställningar har vi ärvt från det förflutna utan att vi ens är medvetna om det. Vetenskapliga upptäckter, politiska idéer och filosofiska teorier som en gång var omstridda har blivit våra oreflekterade självklarheter. Varifrån kommer de? Vad betyder de? Vilka var alternativen?

Idéhistoria handlar om att förstå vår samtid. Ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola ger en allmän översikt av idéernas utveckling med särskilt fokus på politiska föreställningar, teorier och ideologier. På högre nivåer läggs stor vikt vid 1900-talets idéutveckling.

Förmåga att sätta in skeenden i historiskt perspektiv

Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia från antiken fram till våra dagar. Ämnet innefattar förutom filosofins, religionens och vetenskapens historia också de politiska idéernas historia. Det är människan som skapande och ordnande varelse som är i fokus, hur hon har sett på världen och på sig själv.

Som idéhistoriker följer du hur idéer och föreställningar förändras och försöker förstå varför. Föreställningar som vi idag uppfattar som befängda kan bli förståeliga om vi studerar dem ur en svunnen tids perspektiv. De kan också ge oss en tankeställare inför idéer i vårt nutida samhälle som vi idag ofta tar för självklara.

Teman och frågor

I idéhistoria står bilder av människan i centrum liksom idéer om samhälle och natur. Är människan rationell eller styrd av sina känslor och drifter? Vilken betydelse har kön för en individs plats i samhället? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Finns skönhet, eller är skönhet något relativt och subjektivt? Idéhistorikern belyser hur frågor som dessa besvarats och diskuterats över tid.

Du kan arbeta som utredare eller journalist

Kunskaper i idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver en grundläggande bildning, förmåga att sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv samt förmåga att analysera text, exempelvis arbete inom kultursektorn och som journalist eller lärare. Idéhistoria ger också en god grund för studier i andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.
Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan och kan därför också vara en god grund för många olika utbildningar. Du har användning av idéhistoria i yrken som kräver en grundläggande bildning, förmåga att sätta in skeenden i ett historiskt perspektiv samt förmåga att analysera text. Många journalister, lärare och kulturarbetare har läst idéhistoria.