Om Södertörns högskola / Ämnen

MKV

Grafiskt element för ämnet medie- och kommunikationsvetenskapHur uppstår selfie-kulturen? Vem tjänar pengar på sociala medier? Är Facebook en offentlighet? Hur fungerar mediernas övervakning?

Dessa och liknande frågor lär du dig att analysera när du studerar medie-
och kommunikationsvetenskap (MKV) på Södertörns högskola.  Ämnet belyser
mediers roll i kultur och samhälle samt de medialiseringsprocesser som skapat
den värld vi lever i idag. MKV är ett ämne med mångvetenskaplig bakgrund. Det
spänner över medieföretagens strukturer, lagstiftning, innehåll samt
medieanvändarnas världar. Hos oss kommer du i kontakt med den senaste
forskningen, får tillägna dig kritiska perspektiv och teorier om den medievärld
vi lever i. Det ger dig verktyg för att förstå, och verka i, det samtida
medielandskapet. 

 

Välkommen till Medie- och kommunikationsvetenskapen!

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne med mångvetenskaplig bakgrund. Det innebär också en bred arbetsmarknad: medieproducent, omvärlds- och publikanalytiker, kommunikatör, och opinionsbildare är några exempel på vad en medie- och kommunikationsvetare kan arbeta som. På Södertörns högskola får du både de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för dessa yrken.

På Södertörns högskola kan du läsa MKV på grundnivå inom våra två utbildningsprogram samt i fristående kurser. Vårt mastersprogram har en internationell inriktning och ges på engelska. Forskarutbildning ges inom ramen för området Kritisk kulturteori. MKV består av cirka 25 forskare och lärare plus ett antal doktorander.

Modern forskning om vår samtid

En stor del av vår forskning handlar om digitala medier, ur ett kulturteoretiskt perspektiv. Aktuella forskningsprojekt handlar exempelvis om musikanvändning och digitala musikkulturer, medierade föreställningar om Europa, utvecklingen av europeisk satellit-TV, digital mediemoral, nationsmarknadsföring, medier och minne, med mera.

Utbildning för arbetslivet – och livet

Varje år passerar ungefär 450 studenter genom våra utbildningar. Våra tidigare studenter har i dag jobb inom olika medie- och kommunikationsbranscher, och de framhåller ofta utbildningens betydelse för arbetslivet i ett längre perspektiv, på en föränderlig arbetsmarknad. Vi utbildar samhällsmedborgare som med gedigen bildning, kritisk blick och praktiska färdigheter kan vara med och skapa det framtida mediesamhället. Vill du veta mer om oss som arbetar här eller läsa mer om vår forskning och undervisning, klicka på flikarna ovan.