Om Södertörns högskola / Ämnen

Pedagogik

Grafiskt element för ämnet pedagogik

Pedagogik är ämnet om undervisning, fostran och utbildning av såväl individen som kollektivet, medborgaren som kulturvarelsen.

I centrum för ämnet står ett intresse för människans tillblivelse i kulturen och samhället samt de pedagogiska grundfrågor som därmed aktualiseras.

En sådan fråga handlar om interkulturalitet som undervisnings- och utbildningsproblem, dess förutsättningar, innehåll och konsekvenser. En annan fråga handlar om hur man som pedagog eller pedagogisk ledare kan initiera och stödja lärande och förändring i olika verksamheter och praktiker. Ytterligare en fråga berör överförandet av ett gemensamt kulturarv från en generation till nästa och det spänningsfält som då uppstår mellan att bevara ett kulturarv och att förändra det.

Pedagogikämnet ingår tillsammans med ämnet svenska i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier inom vilket vår forskarutbildnings bedrivs.

 

 

Om ämnet

Pedagogikämnet på Södertörns högskola har särskilt tagit fasta på pedagogikens humanistiska arv. Utmärkande för detta arv är att det fokuserar på etiska, politiska och estetiska dimensioner av pedagogikens kunskapsobjekt.

Pedagogik är ämnet om människor, lärande och förändring. Under hela mänsklighetens historia har pedagogiska frågor stått i centrum för människans utveckling och samhällets förändring.

Pedagogik och interkulturalitet

Pedagogik kan på många sätt sägas vara de marginaliserades vetenskap. Oavsett om det har handlat om barn, de ”obildbara klasserna”, ”ociviliserade” kulturer eller, i nutid, människor på flykt så intresserar sig ämnet för relationer mellan majoriteten och minoriteter, mellan de som anses kunniga och de som anses mindre kunniga. I pedagogikämnet på Södertörns högskola behandlas därför även frågor om makt och kunskap, frihet och frigörelse utifrån intersubjektiva och interkulturella perspektiv. Fokus är den ömsesidiga förändringspotential som finns i mötet mellan människor i olika pedagogiska relationer och praktiker. Läs mer om vårt kandidat- och magisterprogram i högermenyn.

Vem ska läsa pedagogik?

Den ska läsa pedagogik som är intresserad av människor och deras förändringsmöjligheter, det vill säga hur man kan initiera och stödja lärande och utveckling i viss riktning och med viss intention. Vilka har särskild nytta av att läsa pedagogik? Lärare för alla stadier i skola och förskola, speciallärare, genusvetare, konstvetare, poliser, präster, beteendevetare, kulturvetare, personalvetare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och ungdomsledare – ja, alla som arbetar med, och intresserar sig för, förändring och utvecklig av människor och verksamheter inom skola, vård, omsorg och andra mellanmänskliga yrken.

Film från ECER-konferensen 2017

Se Carl Anders Säfström anförande från ECER 2017 (Youtube)