Om Södertörns högskola / Ämnen

Den praktiska kunskapens teori

Grafiskt element för Centrum för praktisk kunskapVi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

 

Välkommen!

Centrum för praktisk kunskap

Möten mellan människor är grundläggande inom många yrkesområden. Våra utbildningar tar oftast sin utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och undersöker dessa utifrån (mestadels) humanistisk teoribildning.

Centrum för praktisk kunskap inrättades vid Södertörns högskola 2001. Ämnet och centret är tätt sammanknutna, så för att veta mera om ämnet, besök Centrets hemsida.

Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning och erbjuder
vidareutbildningar för yrkesgrupper där människokännedom på olika sätt är avgörande för yrkeskunnandet: i vård, skola och omsorgsyrken, exempelvis för poliser, skådespelare och högskolelärare.

På vår Facebooksida får du veta mer om aktuella händelser.