Om Södertörns högskola / Ämnen

Måltidskunskap

Grafiskt element för ämnet måltidskunskapMåltidskunskap är ett mångvetenskapligt branschorienterat högskoleämne för personer med ett brinnande intresse för dryck, måltid och service inom restaurang och måltidsservice, samt inom offentlig sektor.

Om ämnet

Förståelsen för måltidens helhet kräver djupa kunskaper inom sociala och kulturella aspekter av måltiden och måltidssituationen, kemiska och mikrobiologiska processer inom livsmedelshantering och livsmedelsproduktion, sambandet mellan måltidens innehåll och påverkan på miljö och ekosystem, vin- och dryckeskunskap, provningsmetodik, produktkännedom, mat och dryck i kombination, matsalshantverk, sensorik, juridik samt management. Utbildningen ger en gedigen teoretisk och praktisk grund för att öka yrkesskickligheten och kreativiteten genom att förmedla kunskap om dagens utmaningar för måltids- och dryckessektorn.

Institutionstillhörighet