Om Södertörns högskola / Ämnen

Matematik med didaktisk inriktning

toppMatematik med didaktisk inriktning är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om lärande i matematik med fokus på matematikens innehåll och hur man kan konkretisera och bryta ner innehållet för att lärandet i matematik kan ske på ett meningsfullt sätt.
Ämnet har vuxit fram ur ämnet matematik med stöd av olika ämnen såsom allmän didaktik, pedagogik, psykologi och sociologi.

Den matematikdidaktiska forskningen som bedrivs vid Södertörns högskola har en praxisnära karaktär och riktas mot forskningsfrågor som är aktuella för skolans matematikundervisning i samverkan med verksamma lärare från omgivande kommuner. Ämnet medverkar i forsknings – och utvecklingsarbete i övningsskolor i samarbetet med omgivande kommuner som ingår i CPU samt i VFU-kurser.
Ämnet matematik med didaktisk inriktning är ett kärnämne i lärarutbildningens program och ingår också i programmen miljövetenskap och företagsekonomi.
Inom ämnet finns kompetenser för att bedriva undervisning i de akademiska ämnena matematik, matematikdidaktik och statistik.

Om ämnet

Den matematikdidaktiska forskningen som bedrivs vid Södertörns högskola har en praxisnära karaktär och riktas mot forskningsfrågor som är aktuella för skolans matematikundervisning i samverkan med verksamma lärare från omgivande kommuner. Ämnet medverkar i forsknings – och utvecklingsarbete i övningsskolor i samarbetet med omgivande kommuner som ingår i CPU samt i VFU-kurser.
Ämnet matematik med didaktisk inriktning är ett kärnämne i lärarutbildningens program och ingår också i programmen miljövetenskap och företagsekonomi.
Inom ämnet finns kompetenser för att bedriva undervisning i de akademiska ämnena matematik, matematikdidaktik och statistik.

Institutionstillhörighet