Om Södertörns högskola

Studenter utanför Södertörns högskolas huvudentréSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

Om arbetet med nuvarande webbplatsen

Södertörns högskolas nuvarande webbplats lanserades den 20 oktober 2011. Fokus för arbetet har varit att skapa en målgruppsanpassad webbplats. Utbildning och forskning ska vara naturligt sammanlänkade på webbplatsen och högskolans samverkan med det omgivande samhället vara en integrerad del. Webbplatsen är framtagen i samarbete med designbyrån Antrop.

Målgruppsanpassad och grund webbplats

Fokus för arbetet har varit att skapa en målgruppsanpassad, funktionell webbplats. Webbplatsen ska upplevas som grund och effektivt kunna återanvända information där den är relevant (utan att denna dubbelpubliceras). På så sätt skapas en molekyl snarare än en strikt hierarkisk webbplats. Den grundläggande principen är att vi "häller ut" all utbildnings- och forskningsinformation och låter dig, utifrån dina specifika behov, filtrera dig fram till just den information som du söker.

För att underlätta arbetet och slippa dubbelpublicerad information genereras stora delar av webbplatsens sidor och innehåll på sidor automatiskt med hjälp av kategoriseringar.

Tidigt i projektet tog vi fram våra målgruppers behov. Målgruppernas behov har varit viktiga för arbetet. Prioriterade målgrupper har varit studenter/potentiella studenter och forskare. Andra viktiga målgrupper för webbplatsen är alumner, arbetsgivare, finansiärer, journalister, medarbetare, politiker samt studenter från annat land (utan inbördes rangordning).
 

Den internationella besökaren

För att möta behovet hos de internationella målgrupperna har vi också prioriterat en fullgod engelsk webbplats. Den engelska informationen ska ha tydligt fokus på de internationella målgruppernas särskilda behov och krav.
 

Presentation av enheter och anställda

Varje enhet institution, ämne, program, centrumbildning, forskarutbildningsområde, har möjlighet att presentera sig både på svenska och engelska. För att öka servicen till besökaren har varje anställd möjlighet att berätta mer om sin funktion på högskolan på en så kallad profilsida. En forskares publikationer (som hämtas ur publikationsdatabasen Diva) presenteras på forskarens profilsida.
 

Ny sökfunktion

Centralt för webbplatsen är en väl fungerande sökfunktion. Sökfunktionen, som bygger på sökmotorn SiteSeeker, har således varit prioriterad i arbetet. I sökfunktionen presenteras både träffar på artikelsidor och personalträffar och besökaren kan filtrera och se var på webbplatsen träffarna finns.
 

Webbplatsens struktur

För att skapa en grund struktur har den nya webbplatsen en navigering som bygger på toppnavigering med rullgardinsmenyer, portalsidor och "papper" – jämför med traditionell hierarkisk hemsida med topp- och vänsternavigering. Ett papper innehåller flikar och högernavigering och betraktas som en egen webbplats.
 

Samarbetet med Antrop

Antrop har sedan starten av projektet varit delaktiga i arbetet med den ny webbplatsen både i  strategiarbete och i designarbetet. Antrop har hjälpt oss att definiera effektmål, genomfört användarstudier och tagit fram personas samt designat på konceptuell och detaljerad nivå.
 

Högskolans tidigare webbplats

Högskolans tidigare webbplats lanserades 2003.

Högskolans tidigare webbplats.