Om Södertörns högskola / Institutioner

Kultur och lärande

Interiör från Södertörns högskola

Inom Institutionen för kultur och lärande arbetar lärare och forskare i stor utsträckning över ämnesgränserna.

Institutionen består av ämnena engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, praktisk kunskap, retorik och svenska.  Centrum för praktisk kunskap samt Utvecklingsenheten för högskolepedagogik tillhör också institutionen. Dessutom kan alla studenter på högskolan få hjälp från Studieverkstan, oavsett institution. Där arbetar personal från svenska, retorik och engelska.

Om institutionen

Institutionen har utbildningar på grund och avancerad nivå samt forskarnivå. Dessutom bedrivs forskning inom alla ämnen.

Studenter på Blickatorget Fem kandidatprogram har sin bas på institutionen: Estetikprogrammet, Medier, engelska och globalisering, Medievetarprogrammet, Retorikkonsultprogrammet och Kommunikatörsprogrammet. Många ämnen på institutionen samarbetar med lärarutbildningen då institutionens lärare undervisar på lärarutbildningens olika program.

Utbildning på samtliga nivåer 

De flesta ämnen på institutionen ger utbildning upp till magister- eller masternivå. Flertalet har även examensrättigheter på forskarnivå. Det finns cirka 40 aktiva doktorander på institutionen varav merparten tillhör forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Forskningsprojekten vid institutionen är ofta ämnes- och institutionsövergripande och flera har Östersjö- och Östeuropainriktning. Läs mer om forskarutbildning och forskning under fliken Forskning som finns ovan.