Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Om lån och service

Alla är välkomna att låna böcker hos oss. Vår kurslitteratur lånas däremot bara ut till studenter och personal vid Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola samt våra samarbetsbibliotek. 

Bokryggar

Olika typer av böcker:

  • Kurslitteratur (gul etikett):
    7 dagar. Studenter och personal på SH, RKH, SMI, KTH och KI får låna.
  • Daglån (svart etikett) och referensböcker (röd etikett): Återlämnas före stängning samma dag. Alla får låna.
  • 3-veckorslån (grön etikett):
    Alla övriga böcker får lånas i 3 veckor. Alla får låna.

Skaffa lånekort

Studenter och personal vid Södertörns högskola (SH) använder sitt SH-kort som lånekort, passerkort samt kopierings- och utskriftskort.
SH-kortet hämtas ut i receptionen i Moas båge efter registrering och fotografering.

Studenter och personal vid Röda Korsets Högskola (RKH) och Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) ansöker om lånekort i bibliotekets infodisk. Ta med legitimation. Samma rutin gäller för studenter och personal vid Karolinska Institutet (KI) samt Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Även externa personer är välkomna att ansöka om lånekort i bibliotekets infodisk. Du måste vara över 16 år och kunna visa upp giltig legitimation. 

Numret på lånekortet eller SH-kortet används även för andra tjänster, till exempel för omlån, vid reservationer och för att beställa fjärrlån.

Våra låneregler

Som låntagare på Södertörns högskolebibliotek förbinder du dig att följa våra låneregler och användarvillkor. Bland annat tas förseningsavgifter ut för försenat material. Läs mer på sidan Låneregler och förseningsavgifter.

Söka och låna böcker och e-resurser

I bibliotekets sökverktyg SöderScholar kan du söka bland våra tryckta och elektroniska böcker, tidskrifter med mera. Till SöderScholar kommer du från de flesta av våra webbsidor genom att använda sökrutan uppe till vänster. Mer information, till exempel hur du når våra e-resurser hemifrån, hittar du under Böcker och e-resurser.Observera att vissa resurser inte är sökbara i SöderScholar, utan via listan Fler resurser A-Ö, där du också hittar detaljerad infomation om access och sökbarhet.

Bibliotekets kurslitteratur lånas bara ut till studenter och personal på SH, RKH, SMI, KI och KTH.

Osäker på hur du lånar? Följ med en medieteknikstudent in i biblioteket:

Reservera böcker

Om boken du vill låna är utlånad kan du reservera den och på så vis ställa dig i kö. Du reserverar boken genom att söka upp den i SöderScholar. Klicka på rutan "Reservera denna bok" och fyll i det formulär som dyker upp. Du blir därefter kontaktad per e-post när boken finns att hämta. Reserverade böcker hämtas i bibliotekets infodisk.

Observera att det inte är möjligt att reservera kurslitteratur som står som "tillgänglig" i SöderScholar. Inte heller daglån eller referenslitteratur går att reservera. Istället är det den person som kommer först till hyllan som får låna boken. Kommer du tidigt på dagen har du större chans att få tag i ett exemplar.

Låna om böcker

I första hand lånar du om din bok via bibliotekets webbplats genom att logga in via tjänsten Mina lån på startsidan. Fyll i efternamn och lånekortsnummer. Du kan också vända dig till vår infodisk eller ringa, mejla eller chatta.

Återlämna böcker

Du återlämnar dina böcker i återlämningsautomaten som finns bredvid bibliotekets infodisk. Kom ihåg att alltid ta kvitto. När biblioteket är stängt kan du återlämna dina böcker i bokinkastet som finns till vänster om biblioteksbyggnadens entré. Personal tar då hand om dessa innan biblioteket öppnar dagen därpå.