Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

Om Miljövetenskapliga studier

     

För att kunna förstå och hantera frågor kopplade till miljö och utveckling, är det viktigt att utgå från hur såväl samhälle som ekosystem fungerar och – inte minst – hur de påverkar varandra.

Vi lever idag i en värld med en komplex relation mellan naturen och samhälle, där våra varierande levnadssätt påverkar olika ekologiska processer. Därför kombinerar vi inom miljövetenskaplig forskning vid Södertörns högskola natur- och samhällsvetenskapliga perspektiv och teoribildningar, för att bättre förstå till exempel klimatproblematiken, hur olika kemikalier påverkar människor och miljö, hur vi kan uppnå en hållbar användning  av naturresurser av olika slag och vilken betydelse biologisk mångfald har för en hållbar utveckling. Som regel arbetar forskare med olika bakgrund och kompetenser i mångvetenskapliga grupper, där forskningsproblemet snarare än vetenskaplig disciplin står i förgrunden.

Forskarmiljön inom miljövetenskapliga studier består idag av ett tjugotal doktorander och ungefär lika många forskare. De seniora forskarna har ämnesmässig bakgrund inom bland annat naturresurshushållning, geografi (natur- och kultur-), geovetenskap, ekologi, biologi, mikrobiologi, statsvetenskap, sociologi och ekonomisk historia. De finns gedigen erfarenhet från mång- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Geografiskt inbegriper forskningen Sverige och Östersjöområdet men även även andra regioner, framförallt Afrika och Sydamerika, samt globala politiska strukturer och processer.

Vi arbetar i tre angränsande, samverkande och delvis överlappande forskningsteman. Genom att klicka på respektive teman nedan får du veta mer om dem.

Miljöförändringar och ekologiska processer       

Miljö och utveckling

Environmental Governance