Forskning / Forskarutbildningsområden

Historiska studier

Grafiskt element för forskningsområdet historiska studierHistoriska studier är ett humanistiskt område där samhälle, kultur och kulturarv studeras ur olika aspekter och med utgångspunkt i olika ämnestraditioner. Här finns en livaktig forskningsmiljö med en stor vetenskaplig bredd. Gemensamt för området är att det omfattar empiriska vetenskaper med fokusering på långa tidsperspektiv.

Området omfattar ämnena arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Förutom studier i respektive ämne genomförs gemensamma forskarkurser, seminarier och olika arrangemang.

Om området

Historiska studier är ett humanistiskt område där samhälle, kultur och kulturarv studeras ur olika aspekter och med utgångspunkt i olika ämnestraditioner. Här finns en livaktig forskningsmiljö med en stor vetenskaplig bredd. Gemensamt för området är att det omfattar empiriska vetenskaper med fokusering på långa tidsperspektiv. Med hjälp av teoretiska verktyg analyseras övergripande förändringar i samhället och dess idétraditioner, för att bättre kunna förstå en föränderlig värld.

Fyra gemensamma vetenskapliga profiler binder samman hela området, som en gemensam vetenskaplig grundval. Det är Östersjö- och Östeuropaforskning, genusperspektiv, samtidshistoria, samt forskning kring kulturarv och kulturella processer.

Historiska studier innefattar fem humanistiska forskarutbildningsämnen: historia, idéhistoria, arkeologi, etnologi och religionsvetenskap. Idag finns ett utvecklat samarbete mellan dessa ämnen, bland annat genom mångvetenskapliga forskningsprojekt och ämnesöverskridande forskarhandledning.
Forskning och forskarutbildning inom Historiska studier bedrivs inom Institutionen för historia och samtidsstudier, där ämnena och de två centrumbildningarna Samtidshistoriska institutet (SHI) och MARIS också är placerade.

Ett nära samarbete finns etablerat med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), som har till uppgift att samordna Södertörns högskolas Östersjö- och Östeuropaforskning.

Kontakt

Leif Runefelt, ordförande i styrgruppen för historiska studier
E-post: leif.runefelt@sh.se
Telefon:08-608 47 13

Lena Lennerhed, studierektor för forskarutbildning inom Institutionen för historia och samtidsstudier
E-post: lena.lennerhed@sh.se
Telefon: 08-608 44 95