Forskning / Forskarutbildningsområden

Kritisk kulturteori

Grafiskt element för forskningsområdet kritisk kulturteori

Kritisk kulturteori är ett forsknings- och forskarutbildningsområde som ägnar sig åt ett kritiskt motiverat studium av kulturella artefakter och praktiker.

I centrum för forskningen står konstverk, litterära och filosofiska texter, medieteknologier och sociala och politiska praktiker. Forskarna inom området förenas av en gemensam föreställning: idén att humaniora är den plats där det mänskliga samhället granskar sig självt och blir medvetet om sig självt. Kritiska kulturstudier relaterade till Östersjö- och Östeuropaområdet är genom det nära samarbetet med Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola ett viktigt profilområde.

Om området

Sju ämnen har för närvarande examensrättigheter på forskarnivå inom området: den praktiska kunskapens teori, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap.

Många pågående forskningsprojekt vid högskolan är kopplade till området Kritisk kulturteori. För mer information se fliken Projekt i högermenyn.

Kontakter

Marta Edling, ordförande för styrgruppen i kritisk kulturteori
marta.edling@sh.se, +46 (0)8-608 5141

Jonna Bornemark, studierektor för den praktiska kunskapens teori
jonna.bornemark@sh.se, 08-608 4528

Cecilia Sjöholm, studierektor för estetik
cecilia.sjoholm@sh.se, +46 (0)8-608 4453 

Ulrika Björk, studierektor för filosofi
ulrika.bjork@sh.se, +46 (0)8-608 4634

Katarina Mattsson, studierektor för genusvetenskap
katarina.mattsson@sh.se, 08-608 4670

Katarina Macleod, studierektor för konstvetenskap
katarina.macleod@sh.se, +46 (0)8-608 4849

Staffan Ericson, studierektor för medie- och kommunikationsvetenskap
staffan.ericson@sh.se, 08- 608 4192

Claudia Lindén, studierektor för litteraturvetenskap
claudia.linden@sh.se, +46 (0)8-608 4437