Forskning / Forskarutbildningsområden

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Grafiskt element för forskningsområdet politik, ekonomi och samhällets organiseringSödertörns högskola har examensrätt på forskarnivå inom området Politik, ekonomi och samhällets organisering. Här studeras förändringar och sammanflätningar i det moderna samhällets institutioner, i dess organisering och i människornas vardag.

Ett område, fyra ämnen

Forskningsfältet har utvecklats i ett växelspel mellan ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. Samhällets organisering, legitimering och reglering står i fokus.

Forskarna inom området studerar många olika slags organisationer – exempelvis stater, internationella organisationer, företag, och frivilligorganisationer – och dessa organisationers relationer både till varandra och till människors levnadsvillkor. Studierna sker på tre sammanflätade samhälleliga plan: det institutionella, det organisatoriska och det mellanmänskliga.