Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Grafiskt element för CBEES - Centre for Baltic and East European StudiesCentre for Baltic and East European Studies (CBEES) har som uppdrag att stimulera, samordna och utveckla Södertörns högskolas forskning och forskarutbildning med inriktning på studier av Östersjöregionen och Östeuropa samt att bedriva forskning.

Sedan starten 2005 har CBEES utvecklats till en stark och livaktig mångvetenskaplig forskningsmiljö. Centret är en central aktör med samarbeten inom hela Östersjö- och Östeuroparegionen. Vid centret anordnas internationella konferenser, seminarier och workshops. Forskarna är efterfrågade experter inom akademin och i den offentliga debatten. Forskning inom området speglas i den internationella tidskriften Baltic Worlds.

Många internationella gästforskare har passerat centret genom åren och mer än 90 doktorander har utbildats inom forskarskolan BEEGS (Baltic and East European Graduate School).

Om oss

CBEES, Centre for Baltic and East European Studies, är ett sammanhållande forskningscenter vid Södertörns högskola. Här finns professorer, seniora forskare, forskningsledare och gästforskare. 
 

CBEES har fyra forskningsprofiler:
 

  • Challenges to Democracy in Central and Eastern Europe
  • Historicity and Cultural Heritage in Russia and Eastern Europe
  • Politics, Identity and Space
  • Indigenous and Migrant Roma: the Dynamics of their Interaction

Genom nyhetsbrevet CBEES Newsletter kan du hålla dig a jour med forskning och aktiviteter med Östersjö- och Östeuropainriktning vid högskolan. För prenumeration, e-posta cbees@sh.se.
 

Läs mer om CBEES på den engelskspråkiga webbplatsen.

Mer information om Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Forskarskolan BEEGS

Forskarskolan BEEGS (Baltic and East European Graduate School) är en del av CBEES. Läs om BEEGS på den engelska webbplatsen.