Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Samtidshistoriska institutet

Grafiskt element för Samtidshistoriska institutet Samtidshistoriska institutet är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. Här arbetar forskare med bakgrund i olika discipliner med forskning som på olika sätt rör den pågående historien.

Samtidshistoriska institutet arbetar för att

  • öppna perspektiv bakåt och framåt och därmed ge ökad konkretion och åskådlighet i den offentliga debatten.
  • undanröja missuppfattningar och motverka mytbildning
  •  samt fördjupa allmänhetens intresse för medborgerliga frågor och den politiska utvecklingen.

Vi är en levande forskningsmiljö med en omfattande publik seminarieverksamhet.

Samtidshistoriska institutet

Forskning om samtidshistoria har sin utgångspunkt i nuet. En bred tolkning är naturlig, även om studiet av politik och politiska händelseförlopp under de sista decennierna ofta står i centrum.

Samtidshistoriska institutet är en mångvetenskaplig forskarmiljö. 

Samtidshistoriska institutet är en avdelning inom Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola.

Verksamhetsberättelser finner du till höger.

Kontakt:

Johanna Ringarp, avdelningsföreståndare.
E-post: johanna.ringarp@sh.se
Telefon: 08-608 41 95