Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Samtidshistoriska institutet

Grafiskt element för Samtidshistoriska institutet Samtidshistoriska institutet är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut vid Södertörns högskola. Här arbetar forskare med bakgrund i olika discipliner med forskning som på olika sätt rör den pågående historien.

Samtidshistoriska institutet arbetar för att

  • öppna perspektiv bakåt och framåt och därmed ge ökad konkretion och åskådlighet i den offentliga debatten.
  • undanröja missuppfattningar och motverka mytbildning
  •  samt fördjupa allmänhetens intresse för medborgerliga frågor och den politiska utvecklingen.

Vi är en levande forskningsmiljö med en omfattande publik seminarieverksamhet.

Samtidshistoriska institutet

Forskning om samtidshistoria har sin utgångspunkt i nuet. En bred tolkning är naturlig, även om studiet av politik och politiska händelseförlopp under de sista decennierna ofta står i centrum. 

Samtidshistoriska institutet är en mångvetenskaplig forskarmiljö. 

Samtidshistoriska institutet är en avdelning inom Institutionen för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola.

Samtidshistoriska institutet har en omfattande seminarieverksamhet som riktar sig till olika målgrupper. Institutet arrangerar också konferenser och workshops i anslutning till den pågående forskningen.


Vittnesseminarier


Grundtanken med våra vittneseminarier är att föra samman centrala aktörer från en viss tid och att låta dem minnas och berätta det som de själva var en del av i dialog med forskare. Syftet med seminarierna är att visa på nya fält och frågor, samt att skapa källor.

Samtidshistoriska institutet har genomfört ett stort antal vittnesseminarier sedan 1998. Läs mer om aktuella och tidigare vittnesseminarier till höger.

Öppna seminarier och föreläsningar


Vid några tillfällen per termin arrangerar vi öppna seminarier eller föreläsningar. Dessa är öppna för alla intresserade: till exempel forskare, studenter, journalister och en intresserad allmänhet. Mer information om dessa evenemang finns i menyn till höger.

Konferenser och workshops


Samtidshistoriska institutet arrangerar regelbundet konferenser, workshops och symposier i anslutning till den pågående forskningen. Läs mer om aktuella konferenser och workshops genom att klicka på Konferenser och workshops i menyn till höger.

Sändlista


Vi skickar löpande ut information om våra publika evenemang, och tar gärna emot anmälningar till vår sändlista. Anmäl dig till Håkan Blomqvist.

Sociala medier
Välkommen att gå med i Samtidshistoriska institutets facebookgrupp

Verksamhetsberättelser finner du till höger.

Kontakt:

Ylva Waldemarson, avdelningsföreståndare.
E-post: ylva.waldemarson@sh.se
Telefon: 08-608 46040