Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Förvaltningsakademin

Grafiskt element för FörvaltningsakademinFörvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad olika ämnen.

Vårt uppdrag är att

  • bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, i första hand i form av uppdragsutbildning på avancerad nivå
  • utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen
  • utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan 

Om oss

Statsförvaltningen har en central roll i utvecklingen av det svenska samhället och det finns ett stort behov av ökad kontakt mellan förvaltningens praktik och forskning om förvaltning. Vi vill vara en plattform där detta möte kan äga rum, och därmed också stimulera till långsiktig samverkan. En ökad närhet ger även möjlighet att utveckla kunnande och kompetens inom såväl förvaltning som akademi.

På Södertörns högskola finns ett brett spann av både forskning och utbildning med inriktning mot förvaltning. Tillsammans med vår ämnesövergripande profil skapar det goda förutsättningar att härbärgera den här mötesplatsen.

Verksamhetsberättelser

Här finns Förvaltningsakademins verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelse 2016 (pdf 199 kb)

Verksamhetberättelse 2015 (pdf 258 kb)

Verksamhetsberättelse 2014 (pdf 585 kb)

Verksamhetsberättelse 2012 och 2013 (pdf 726 kb)

 

 

Fullständigt namn:

Förvaltningsakademin: Centrum för högre förvaltningsutbildning och forskning vid Södertörns högskola

The Academy of Public Administration: the Södertörn University Centre for Research and Higher Education in Public Administration

Aktuell publikation

På vetenskaplig grund - program och teknologi inom skolinspektion


Skolinspektion har en central roll i det skolpolitiska systemet och förväntas enligt offentliga policydokument leda till en rad positiva effekter för både skolor och elever. Men om man skrapar på ytan – vilka är de bakomliggande idéerna, hur ser strukturerna ut och vad leder egentligen skolinspektion till?
Finns att ladda ner här.