Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Förvaltningsakademin

Grafiskt element för FörvaltningsakademinFörvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Här samlas forskning om förvaltning, främst svensk statsförvaltning, från en rad olika ämnen.

Vårt uppdrag är att

  • bedriva kvalificerad ämnesövergripande förvaltningsutbildning, i första hand i form av uppdragsutbildning på avancerad nivå
  • utveckla forskning om förvaltningsrelaterade frågor med särskilt fokus på den svenska statsförvaltningen
  • utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan 

Om oss

Statsförvaltningen har en central roll i utvecklingen av det svenska samhället och det finns ett stort behov av ökad kontakt mellan förvaltningens praktik och forskning om förvaltning. Vi vill vara en plattform där detta möte kan äga rum, och därmed också stimulera till långsiktig samverkan. En ökad närhet ger även möjlighet att utveckla kunnande och kompetens inom såväl förvaltning som akademi.

På Södertörns högskola finns ett brett spann av både forskning och utbildning med inriktning mot förvaltning. Tillsammans med vår ämnesövergripande profil skapar det goda förutsättningar att härbärgera den här mötesplatsen.

Verksamhetsberättelser

Här finns Förvaltningsakademins verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016 

Verksamhetberättelse 2015 

Verksamhetsberättelse 2014 

Verksamhetsberättelse 2012 och 2013 

 

 

Fullständigt namn:

Förvaltningsakademin: Centrum för högre förvaltningsutbildning och forskning vid Södertörns högskola

The Academy of Public Administration: the Södertörn University Centre for Research and Higher Education in Public Administration

Aktuella publikationer

  • Bengt Jacobsson & Göran Sundström (red.) En modern myndighet - Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos (Studentlitteratur).
  • Torbjörn NIlsson, Mellan rådgivning och kontroll - den statliga skolinspektionen som skolexempel 1861-1991 (Förvaltningsakademins skriftserie)

Alla publikationer finns här