Om Södertörns högskola / Centrumbildningar

Reinvent

 

toppsidebild för reinventReinvent: Södertörns centrum för forskning om samhällsutveckling i suburbana landskap.

REINVENT är en plattform för mångvetenskaplig forskning och integrativ, interaktiv och innovativ samverkan om hållbar stadsutveckling i suburbana landskap i Stockholmsregionen och i området söder om Mälaren.

REINVENT har ambitionen att utvecklas till ett kunskapsnav såväl nationellt som internationellt som lyfter fram mekanismer, strategier, praktiker och innovativa lösningar som överskrider och överbryggar ekonomiska, sociala och ekologiska spänningar, klyftor, gränsdragningar och asymmetrier i städers utveckling.

Reinvent: Södertörns centrum för forskning om samhällsutveckling i suburbana landskap

REINVENT är en plattform för mångvetenskaplig forskning och integrativ, interaktiv och innovativ samverkan om hållbar stadsutveckling i suburbana landskap i Stockholmsregionen och i området söder om Mälaren. REINVENT har ambitionen att utvecklas till ett kunskapsnav såväl nationellt som internationellt som lyfter fram mekanismer, strategier, praktiker och innovativa lösningar som överskrider och överbryggar ekonomiska, sociala och ekologiska spänningar, klyftor, gränsdragningar och asymmetrier i städers utveckling.

Plattformen integrerar forskning och undervisning samtidigt som den utgör ett nav för samverkan mellan högskolan och det omgivande samhälle med aktörer såsom stadsplanerare, politiker, tjänstemän, arkitektkontor, byggföretag, fastighetsägare och civilsamhälle. REINVENT är en av de största satsningar i högskolans historia och intentionen är att på sikt utveckla forskningen om suburbana miljöer och hållbar stadsutveckling till ett av högskolans stora profilområden.

För närvarande är forskare från discipliner såsom sociologi, socialt arbete, nationalekonomi, företagsekonomi, kulturgeografi och journalistik verksamma vid centrumbildningen, men REINVENT interagerar med en vidare krets av forskare, experter, och andra intressenter i diskussionsgrupper, seminarier, studiecirklar, föredrag och konferenser. På sikt är ambitionen att flertalet av de akademiska disciplinerna vid högskolan ska kunna involveras.

Centret leds av professor Apostolis Papakostas. Professor Mats Bergman är ordförande i styrgruppen som består av representanter för akademin, näringslivet, politiska och kommunala aktörer och civilsamhället.