Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Om publikationsverksamheten

Södertörns högskola har en egen bokutgivning med en rad olika skriftserier. Högskolans publikationskommittén ansvara för att skrifter publicerade i högskolans namn håller hög kvalitet. Allt som publiceras är öppet tillgängligt (open access) i publikationsdatabasen DiVA.

 

Publications mässkyltBiblioteket arbetar med produktionen för följande serier som ges ut av högskolans publikationskommitté:

  • Södertörn Academic Studies
  • Research Reports
  • Working Paper

Biblioteket ger även stöd till andra serier knutna till ämnen eller centrumbildningar på högskolan gällande:

  • slutredigering
  • grafisk form
  • ISBN- och ISSN-numrering
  • publicering och tryckerikontakter
  • distribution och marknadsföring
  • open access-publicering

 

Kontakt:

E-post: publications@sh.se