Forskare

Böcker.Här har vi samlat information som du som forskare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Om publikationsverksamheten

Södertörns högskola har en egen bokutgivning. Allt som publiceras är öppet tillgängligt (open access) i publikationsdatabasen DiVA.
 
För en översikt av högskolans serier, laddar ner "Vad läser du"

 

Publications mässkyltBiblioteket arbetar med produktionen för följande serier som ges ut av högskolans publikationskommitté:

  • Södertörn Academic Studies
  • Research Reports
  • Working Paper

Biblioteket ger även stöd till andra serier knutna till ämnen eller centrumbildningar på högskolan gällande:

  • slutredigering
  • grafisk form
  • ISBN- och ISSN-numrering
  • publicering och tryckerikontakter
  • distribution och marknadsföring
  • open access-publicering

Creative Commons licenser

Södertörns högskola uppmuntrar alla bidragsgivare, författare och redaktörer att publicera deras verk med en Creative Commons licens så att verken kan användas fritt och lagligt av andra som en del av
högskolans önskelmål för Open Access (öppen tillgänglighet) publicering.

Kontakt:

E-post: publications@sh.se