SH Innovation

För dig som vill utveckla en affärsidé.

Vi är en del av högskolans samverkansuppdrag som arbetar med innovation, entreprenörskap och utmaningsdriven samverkan. Under terminen arrangerar vi olika inspirationsaktiviteter, workshops i idéutveckling och erbjuder rådgivning för dig som vill utveckla en idé.

Alla tjänster är kostnadsfria och vänder oss till både studenter, doktorander, anställda och alumner.

Ni kan nå oss på ide@sh.se

SH Innovation workshop VT16

Bild: Aron Podavka