Samverkan

Studenter i biblioteket vid Södertörns högskola.Här finner du information om delar av högskolans verksamhet som är inriktad mot samverkan med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld. Högskolans alumner utgör också en viktig samverkanspart i detta arbete.

Högskolans samverkansuppdrag syftar till att skapa erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan studenter, forskare och företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.  I mötet mellan teori och praktik skapas flera vägar  till ny kunskap och innovation som på olika sätt kan omsättas i praktisk tillämpning till nytta för individer och samhälle. 

 Läs mer om vad vi kan erbjuda och vad vi söker för samarbeten nedan!

Om SH Innovation

För dig som vill utveckla en affärsidé.

En del av högskolans samverkansuppdrag arbetar med innovation, entreprenörskap och utmaningsdriven samverkan. Under terminen arrangerar vi tillsammans med Drivhuset Stockholm olika inspirationsaktiviteter, workshops i idéutveckling och erbjuder rådgivning för dig som vill utveckla en idé.

Alla tjänster är kostnadsfria och vänder oss till både studenter, doktorander, anställda och alumner.

Ni kan nå oss på stockholm@drivhuset.se

SH Innovation workshop VT16

Drivhuset logga

Bild: Aron Podavka