Hitta din utbildning / Program

Registration information

Entry requirements: Bachelor's degree including 90 credits in Media Technology or equivalent as the main field of study and English B or equivalent

Selection: On the basis of previous university credits. Between 30 and 285 credits may be taken into account.

  • Closed... AS18 week 36-03, fulltime100%, day. Application code: SH-44805

Interactive Media Design

Programme 60 credits

The 60-credit Master’s programme in Interactive Media Design concerns theories, methods and tools for the design of interactive experiences from a human-centred perspective.

Om undervisningen

Inom magisterprogrammet Interactive Media Design är målet att ge avancerad kompetens inom medieteknikområdet. Detta genom att studenterna ges möjlighet att fördjupa sina tidigare kunskaper men också ges utrymme att utveckla djupare reflektioner kring teknikens användning och betydelse i ett bredare perspektiv. Vi tror att en betydande del av det framtida kunnandet inom medieteknikområdet kommer att bestå av just ett reflekterande tänkesätt, där frågor om form, gestaltning och vad som innefattas i god design är centrala.

Programmet har ett uttalat designperspektiv med en tät koppling mellan teorier och praktiska färdigheter. Studierna inbegriper både individuellt arbete och arbete i grupp. Koncept, praktiker, teorier och metoder relaterade till mediedesign introduceras och fördjupas.En gedigen förståelse för teknikens praktiska utformning och villkoren för att kunna delta i samarbeten kring utveckling och design är en avgörande utgångspunkt för kompetenta reflektioner. Tvärvetenskapliga angreppsätt är därmed en nödvändig kunskap för en person med en masterexamen i medieteknik.

Bild med forskare på seminarium.

Kommunikativa kunskaper är avgörande för en yrkesverksam person inom medieteknikområdet. Dels krävs det förmåga att utrycka och sammanfatta i skrift men även god förmåga att uttrycka sig muntligt. Inom ramen för programmet lägger vi fokus vid kommunikativ kompetens utifrån olika genrer; främst vetenskap och populärvetenskap, men även praktisk träning i möten med olika grupper såsom kunder, kollegor med olika kompetenser samt användare.

Programmet är öppet för internationella sökande och undervisningen sker därför helt på engelska.