Hitta din utbildning / Program

Anmälningsfakta

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%

  • Stängd...

    Start: HT18100%Dag

    Anmälningskod: SH-44806

  • 2019-03-15

    Start: HT19100%Dag

    Anmälningskod: SH-44817

IT, medier och design

Program 180 högskolepoäng

Mobiltjänster, viral reklam, sociala- och strömmande media - medie- och informationstekniken ändras ständigt, nya yrken uppstår. Behovet av välutbildade människor med medieteknisk kompetens är stort. Vill du bli webbdesigner, medieproducent, webb- eller apputvecklare? I det digitaliserade samhället blir arbetsmarknaden efter utbildning i IT, medier och design allt.

Om undervisningen

Tanken meMAC-datorer i klassrumd programmets upplägg är att förutom en kandidatexamen inom programmets huvudämne medieteknik ge spetskompetens när det gäller utveckling av nya interaktiva medietekniska artefakter (webbutveckling, mobila tjänster/appar, nya medier etc.). Denna specialisering görs dels genom programmets biämne, informatik, där studenterna får en inblick i och en möjlighet till fördjupning inom programmering och systemvetenskap, samt dels genom de programspecifika kurserna som läses under den fjärde och sjätte terminen. Tillsammans skapar dessa en bred grund, där kunskap om medieteknik är basen och tillämpningen av detta är den programspecifika kompetensen.

Undervisningen är till största delen projekt- och problembaserad, även om förstås mer klassiska undervisningformer som föreläsningar och datorsalsbaserad undervisning förekommer. Den projektbaserade undervisningen innebär ett stort mått att självständigt arbete och eget ansvar för kunskapsinhämtning, men alltid med handledning av erfarna lärare från ämnet eller externa experter på området. De flesta av de programspecifika kurserna utförs i nära samarbete med näringslivet, i form av externa designuppdrag, praktik och ett större praktiskt examensarbete.