Lärare

Lärare.Här har vi samlat information som du som lärare kan ha särskild nytta av. På bibliotekets startsida hittar du fler tjänster och mer information om vår service.

Öppna lärresurser och Creative Commons

Öppna lärresurser (Open educational resources) är lärresurser som finns fritt tillgängliga på nätet. Det kan vara exempelvis filmer, illustrationer eller bilder. Du som lärare kan söka upp och använda materialet i dina egna produktioner. Många söker efter Creative Commons-licensierat material.

Vad är öppna lärresurser?

Öppna lärresurser kan vara filmer, ljud, webbsidor, mjukvara, kursupplägg, foton och illustrationer. Resurserna skapas av lärare och andra pedagoger världen över. Den som har skapat undervisningsmaterialet vill ge möjlighet för andra att återanvända materialet.

Öppna lärresurser är en stark trend inom utbildningsvärlden internationellt sett och det finns mängder av material att söka efter och använda.

  • Ofta används förkortningen OER (Open educational resources)
  • En definition:

"technology-enabled open provision of educational resources for consultation, use and adaptation by a community of users for non-commercial purposes". (UNESCO)

Hur kan jag som lärare använda öppna lärresurser?

Om du ska förklara ett fenomen eller begrepp, och någon redan gjort det väldigt bra innan dig, varför göra om samma sak? De fördelar som brukar tas upp med att använda öppna lärresurser är att du som lärare kan lägga större tid vid att handleda och initiera diskussioner med studenterna.

Att undervisa med hjälp av film, bilder och icke-textbaserad information kan dessutom gynna studenternas olika lärstilar.

Creative Commons (CC)

I CC Search kan du hitta bland annat filmer, bilder och musik. Material som har märkts upp med en CC-licens är fria att använda, men licensen förklarar hur du får göra det. De fördelar med Creative Commons-licensen som brukar lyftas fram är enkelheten. Tanken är att det ska vara lätt att förstå och använda licensen även för den som inte är expert på juridiska frågor.

Du som skapar något som du vill dela "fritt" med andra kan lätt göra det. Du försäkrar dig även om att du verkligen erkänns som upphovsman. Andra fördelar som brukar lyftas fram då det gäller öppna lärresurser generellt är att skapandet och delandet är ett sätt att marknadsföra sig själv och lärosätet.

Du som söker, hittar och vill använda CC-licenserat material följer villkoren som upphovsmannen angett. Skolverket har mycket information om Creative Commons på sin webbplats. Där hittar du även en bra guide: Creative Commons - en guide för lärare.

Många lärare sätter en CC-licens på sitt skapade material för att dela med sig av det till andra. På Creative Commons Sverige kan du läsa mer om hur det fungerar och se exempel på hur andra har gjort.

Utbildningsradion (UR)

Biblioteket ger dig tillgång till tusentals TV- och radioprogram från utbildningsradion genom Utbildningsradion (UR). TV- och radioprogrammen kan användas i både campusundervisning och i nätbaserad utbildning. Programmen kan till exempel länkas från Kurswebben och användas som underlag för diskussioner på kursen.

 

Tips!

 

Fördelar för lärare med att använda öppna lärresurser...

Exempel på vad som brukar nämnas:

  • Du får uppmärksamhet och erkännande för det du gör.
  • Att du genom att märka upp med en CC-licens skyddar dina egna verk/ditt utbildningsmaterial mot olovlig användning.
  • Att du ingår i en lärande gemenskap- internationellt som nationellt.
  • Att du kan dela dina kunskaper och erfarenheter med andra och själv få återkoppling på det du skapat.