Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Organisation

Biblioteket är organiserat i två enheter, som vardera indelas i två team. IT-funktionen är separerad från enheterna och ligger organisatoriskt direkt under ledningen.

Ledning

Bibliotekschef: Jonas Gilbert.

IT-funktion

IT-chef/biträdande bibliotekschef: Anders Fredriksson.

Enheten för lärandestöd

Indelas i:

  • Team användarsupport och mötesplats
  • Team pedagogisk verksamhet

Enhetschef: Cecilia Rudbäck

Enheten för vetenskapens kommunikation

Indelas i:

  • Team informationsresurser
  • Team publicering och öppen vetenskap

Enhetschef: Jan Hjalmarsson