Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Organisation

Biblioteket är organiserat i två enheter, som vardera indelas i två team.

Enheten för lärandestöd

  • Team användarsupport och mötesplats
  • Team pedagogisk verksamhet

Enheten för vetenskapens kommunikation

  • Team informationsresurser
  • Team publicering och öppen vetenskap 

Övergripande forum

  • IT-forum

Ledningsgrupp

Bibliotekschef: Jonas Gilbert
Biträdande bibliotekschef: Anders Fredriksson
Chef enheten för lärandestöd: Cecilia Stadius
Chef enheten för vetenskapens kommunikation: Charlotte Hillergård

Biblioteksråd

Utöver ledningsgruppen har bibliotekschefen sedan våren 2018 stöd av ett råd. Biblioteksrådet, som är ett rådgivande organ, består av representanter från Södertörns högskola samt de lärosäten på campusområdet som biblioteket samarbetar med. Huddinge kommun finns representerat av en extern ledamot.

Rådet är ett forum för informationsutbyte och strategiska frågor rörande biblioteksutveckling. En central fråga rör de behov som finns hos våra användare.

I biblioteksrådet ingår:

Ulla Manns, rådets ordförande samt vice rektor för forskning på Södertörns högskola.

Ann-Sofie Wennbrink, rådets sekreterare, Södertörns högskolebibliotek.

Ester Appelgren, prefekt vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola.

Peter Dobers, dekan och ordförande i fakultetsnämnden, Södertörns högskola.

Jonas Gilbert, bibliotekschef, Södertörns högskolebibliotek.

Catarina Ludwig, avdelningschef avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, Södertörns högskola.

Sarah Melki, representant för studentkåren SöderS, Södertörns högskola.

Liisa Sömersalu, representant för doktorandrådet, Södertörns högskola.

Marja Schuster, utbildningsdekan, Röda Korsets Högskola.

Owe Ander, högskolelektor, Stockholms musikpedagogiska institut.

Nick Jones, verksamhetschef för konst och bibliotek i Huddinge kommun.