Södertörns högskolebibliotek

Tre studenter sitter tillsammans vid ett bord i biblioteket och pluggar med dator och böcker.

 

Organisation

Biblioteket är organiserat i två enheter, som vardera indelas i två team. 

Enheten för lärandestöd

  • Team användarsupport och mötesplats
  • Team pedagogisk verksamhet

Enheten för vetenskapens kommunikation

  • Team informationsresurser
  • Team publicering och öppen vetenskap 

Ledningsgrupp

Bibliotekschef: Jonas Gilbert
Biträdande bibliotekschef: Anders Fredriksson
Chef enheten för lärandestöd: Cecilia Rudbäck
Chef enheten för vetenskapens kommunikation: Under tillsättning, tillfällig kontakt är Jonas Gilbert