Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

 

 

Ordförande för styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Kari Lehtilä
Professor
Ordförande i Styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Studierektor för forskarutbildning inom miljövetenskapliga studier

Sara Sjöling
Docent
Lektor
Studierektor för forskarutbildning

Ledamöter styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Elinor Andren
Docent
Lektor
Björn Hassler
Professor
Prodekan
Professor
Sara Sjöling
Docent
Lektor
Studierektor för forskarutbildning

Sekreterare och administrativt stöd

Karin Hellström
Institutionssekreterare