Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

 

 

Ordförande för styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Inger Porsch-Hällström
Professor
Ordförande i Styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Studierektor för forskarutbildning inom miljövetenskapliga studier

Sara Sjöling
Docent
Lektor
Studierektor för forskarutbildning

Ledamöter styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Thomas Andrén
Docent
Lektor
Ämnessamordnare miljö, hälsa och utveckling
Monica Hammer
Docent
Lektor
6084914 - CBEES / F825
Juliana Porsani
Doktorand
Tove Porseryd
Doktorand
Sara Sjöling
Docent
Lektor
Studierektor för forskarutbildning

Sekreterare och administrativt stöd

Karin Lindholm
Handläggare