Forskning / Forskarutbildningsområden

Miljövetenskapliga studier

Grafiskt element för forskningsområdet miljövetenskapliga studierSödertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område: Miljövetenskapliga studier.

 

 

Ordförande för styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Inger Porsch-Hällström
Professor
Professor
Ordförande i Styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Avdelningsföreståndare

Maria Bergman
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö och turism

Ledamöter styrgruppen för miljövetenskapliga studier

Thomas Andrén
Docent
Lektor
Ämnessamordnare miljö, hälsa och utveckling
Monica Hammer
Docent
Lektor
Juliana Porsani
Doktorand
Sara Sjöling
Docent
Lektor
Studierektor för forskarutbildning

Sekreterare och administrativt stöd

Karin Lindholm
Handläggare