Om Södertörns högskola / Ämnen

Statsvetenskap

Grafiskt element för ämnet statsvetenskapHur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

Detta är exempel på några av de frågor som ämnet statsvetenskap handlar om.

Om du vill jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning, och om du är intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället, kan statsvetenskap ge dig mycket värdefulla kunskaper.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Organisation och ledning

 

Avdelningsföreståndare

Från och med hösten 2017 samlas statsvetenskap och IR med ämnet nationalekonomi i en avdelning inom Institutionen för samhällsvetenskaper. Avdelningföreståndare är Fredrika Björklund.

Ämnessamordnare

Ämnessamordnaren för statsvetenskap är Nicholas Aylott och han har ett övergripande och samordnande ansvar för ämnets utbildning, forskning och administration. Specifika uppgifter inkluderar utveckling och kvalitetssäkring av kurser.

Ämnesråd

Ämnesrådet har ett övergripande ansvar för ämnets utveckling och kvalitetssäkring. Specifika uppgifter för ämnesrådet är bland annat beredande av kursplaner, fastställande av litteraturlistor och utformande av anställningsprofil för nya tjänster. Ämnesrådet utgörs av lärare inom ämnet samt representanter för doktorander, studenter och administrativ personal. Rådet möts ungefär en gång per månad och leds av ämnessamordnaren.

Administration

Institutionssekreterare för ämnet är Martina Lindberg, telefon: 08-608 47 74, e-post: statsvetenskap@sh.se.

Sekreteraren hanterar studentfrågor, som till exempel betygsrapportering, enklare studierådgivning och tillgodoräknanden, men även schemaläggning och tentamensärenden.

Utbildningsexpeditionen för Samhällsvetenskaper ligger i E-huset på plan 5. De ordinarie öppettiderna är måndagar - torsdagar 12.30-15.00. På utbildningsexpeditionen hanteras enklare ärenden direkt över disk, som till exempel omregistreringar, utlämning av tentor, utskrifter av resultat- och registreringsintyg. Gäller det mer ämnesspecifika ärenden är det enklast att kontakta ansvarig institutionssekreterare direkt.