Forskning

Litteratur

Kvalificerade och kreativa forskningsmiljöer som spänner över många discipliner och områden.

Vår forskning eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

Östersjöstiftelsen

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) bildades av den svenska regeringen år 1994. Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning och utbildning vid Södertörns högskola.

Kontaktpersoner

Britta Lövgren
Forskningsdirektör
Tel: +46 (0)8 608 41 08
Mobil: +46 (0)70 646 05 84
E-post: britta.lovgren@ostersjostiftelsen.se
Rum: F 703

Erika Jansson
Koordinator / Administrative Coordinator
Tel: +46 (0)8 608 51 56
Mobil: +46 (0)70 338 98 97
E-post: erika@ostersjostiftelsen.se
Rum: F 704