Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

På gång

Medietekniks temavecka

inträffar vår och höst. Nu senast handlade den om webbanalys. Våra föreläsare var en blandning av externa gäster (tack!) och egna krafter:

  • Peder Söderlind från medieteknikämnet om uppmärksamhetsekonomi, trafikstyrning och värdeskapande inom sociala medier
  • Jenny Tirén Berg från högskolans egen kommunikationsavdelning
  • Simon Beyer och Isabel Agardh från Ingager ingager.com har fokus på att analysera data och kommunicera via Facebook
  • Michael Wahlgren från Pineberry  pineberry.com har fokus på marknadsföring genom Google, både annonsering med AdWords och synlighet med SEO
  • Ester Appelgren, prefekt för NMT Södertörns Högskola tar sin utgångspunkt i sin forskning om hur nyhetssajter drar nytta av användardata och hur de ser på integritet
  • Usman Rafi webbanalytiker på Tidningen Chef  chef.se om Web analysis – The Untold Story

 

 MT-talks fotograferar 360 (exempel nedan)

Medietekniken har en egen blogg där kollegiet skriver om vad som händer inom ämnet på högskolan och i omvärlden mt.sh.se

Do It Together - Antons projekt växer

Antons odling i lärarkorridoren

Studentworkshop

Filmat och klippt av Georg Schierbeck, student på programmet IT, medier och design.