Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

På gång

Ulf Hagen som varit med från början och byggt upp ämnet medieteknik till högskolans näst största ämne, startat spelprogrammet tillsammans med Jon Manker och som var vår allra första ämnesansvarig i medieteknik går i pension. Tack för allt!

Sofia Lundmark som först studerat hos oss och sedan varit adjunkt i många år och just nu är programansvarig för IT, medier & Design, disputerar den 2 december 2016. Hennes avhandling heter Designing for Online Youth Councelling: Empowerment through Design and Participation. Disputationen sker i Uppsala. Läs mer på Uppsala universitets webbplats

Medietekniken har en egen blogg där kollegiet skriver om vad som händer inom ämnet på högskolan och i omvärlden.

Ulf och Sofia

Ulf Hagen och Sofia Lundmark

Studentworkshop

Filmat och klippt av Georg Schierbeck, student på programmet IT, medier och design.