Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

På gång

Nya lektorer i medieteknik hösten 17

Ny doktorand

 

 MT-talks fotograferar 360 (exempel nedan)

Medietekniken har en egen blogg där kollegiet skriver om vad som händer inom ämnet på högskolan och i omvärlden mt.sh.se

Ulf och Sofia

Ulf Hagen och Sofia Lundmark

Studentworkshop

Filmat och klippt av Georg Schierbeck, student på programmet IT, medier och design.