Om Södertörns högskola / Ämnen

Engelska

Grafiskt element för ämnet engelskaNärmare 400 miljoner människor har engelska som modersmål och för nästan lika många fungerar engelskan som andraspråk. Med kunskaper i engelska klarar du dig nästan vart du än kommer: i andra länder, på internationella arbetsplatser, på konferenser och affärsmöten världen över.

Kurserna betonar praktiska kunskaper i engelska språket och den kulturella mångfald vi möter i den engelsktalande världen med dess rika kulturarv. Med andra ord, du tränar engelska i tal och skrift, du arbetar med grammatiken samt analyserar språkliga fenomen, du bekantar dig med olika språkvetenskapliga teorier och du lär dig att kritiskt granska litteratur, film och andra sorters kulturuttryck från USA, England, Indien, Sydafrika och andra länder.

Utbildningen i engelska i topp

Södertörns högskolas kandidatutbildning i engelska är en av tre i landet som får omdömet mycket hög kvalitet i HSV:s utvärdering.

Totalt utvärderades tjugo kandidatutbildningar i engelska. Södertörns högskola får som ett av tre lärosäten omdömet mycket hög kvalitet. De övriga är Högskolan Väst och Luleå tekniska universitet. Sju lärosäten
får omdömet bristande kvalitet och tio har hög kvalitet på sin utbildning. Södertörns högskola fick mycket hög måluppfyllelse inom alla fem utvärderade mål.

Högskoleverket (HSV) genomförde under 2011-2014 granskningar av alla landets högskole- och universitetsutbildningar. Den 19 december 2012 offentliggjordes resultaten gällande kandidatutbildningen i engelska.

- Det här är ett erkännande för det fantastiska arbete som görs inom ämnet engelska på Södertörns högskola. Vi har väldigt duktiga lärare och studenter, sa Anna Maria Jönsson, prefekt vid institutionen för kultur och kommunikation vid Södertörns högskola, då nyheten kom.

Därför ska du läsa engelska

Engelskan öppnar dörrar! Gedigna språkkunskaper efterfrågas på arbetsmarknaden. Språkfärdigheter hjälper dig om du vill studera utomlands. Kurserna på A-, B- och C- nivå ger dig en solid kunskapsbas till studier i engelskspråkig litteratur eller lingvistik på avancerad nivå.

 

"– Ishiguro är en stor krönikör över mänsklighetens kriser"

Vad tycker våra lektorer om nobelvinnarens Kazuo Ishiguros författarskap? Läs mer här! 

 

If you want information in English, please visit our English homepage