Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

På gång

Vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik pågår en mängd olika aktiviteter kopplade till ämnenas verksamheter.

Disputationer

Under 2017 har flera doktorander disputerat. Läs mer om aktuella och tidigare genomförda disputationer via länken till höger.

Högre seminarier

Vid institutionen arrangeras ett gemensamt högre seminarium av forskarutbildningsområdet Miljövetenskapliga studier. I högermenyn finns en länk till program för Miljövetenskapliga studiers högre seminarium. Det högre seminariet riktar sig främst till forskare, lärare, doktorander.

Konferenser, workshops, seminarier och symposier

Till höger hittar du mer information om konferenser, workshops, seminarier och symposier.