Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

Ämnesansvarig

Fredrik Winberg
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för avdelningen för medieteknik

Lärare och forskare

Nico Arnold
Adjungerad lärare
Ingemar Björling
Adjunkt
Arbetsmiljöombud
Ryan Dias
Adjunkt
Anne Diedrichs
Adjunkt
Anders Green
Lektor
Fil dr, Lektor i Medieteknik
Martin Jonsson
Lektor
Programsamordnare för magisterprogrammet Interactive Media Design
Mauri Kaipainen
Professor
Evelina Karlsson
Forskningsassistent
Sophie Landwehr Sydow
Doktorand
BEEGS
Petri Lankoski
Docent
Lektor
Programsamordnare för spelprogrammet
Ulf Larsson
Adjunkt
Martin Lindqvist
Adjungerad lärare
Sofia Lundmark
Adjunkt
Programsamordnare för IT, medier och design
Jon Manker
Adjunkt
Mats Nilsson
Adjunkt
Maria Normark
Lektor
Ämnessamordnare medieteknik
John Persson
Adjunkt
Camilla Qvick
Adjungerad lärare
Arina Stoenescu
Adjunkt
Peder Söderlind
Adjungerad lärare
Fredrik Winberg
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för avdelningen för medieteknik

Teknisk personal

Jostein Andersen
Systemadministratör
Medieteknik
Nenad Cuturic
IT-samordnare för Medieteknik