Om Södertörns högskola / Ämnen

Medieteknik

Grafiskt element för ämnet medieteknikMedieteknik är ett tvärvetenskapligt designorienterat teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 med en inriktning mot design och analys av digitala medier. Det omfattar områden som webbdesign, foto, film, formgivning och interaktionsdesign. Här ryms hantverksinriktade färdigheter som front-end-design, text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, men även mer teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhället.

Medieteknik är ett av högskolans största utbildningsämnen. Kurser ges på A- till C-nivå, magisternivå och ämnet ingår i ett antal utbildningsprogram.

Ämnessamordnare

Maria Normark
Docent
Lektor
Ämnessamordnare medieteknik

Lärare och forskare

Nico Arnold
Adjungerad lärare
Ryan Dias
Adjunkt
Anne Diedrichs
Adjunkt
Mikolaj Dymek
Fil dr
Lektor
Anders Green
Lektor
Fil dr, Lektor i Medieteknik
Martin Jonsson
Docent
Lektor
Programsamordnare för magisterprogrammet Interactive Media Design
Pernilla Josefsson
Fil dr
Lektor
Kai-Mikael Jää-Aro
Lektor
Arbetsmiljöombud
Sophie Landwehr Sydow
Doktorand
Medieteknik / BEEGS
Petri Lankoski
Docent
Lektor
Programsamordnare för spelprogrammet
Ulf Larsson
Adjunkt
Martin Lindqvist
Adjungerad lärare
Sofia Lundmark
Lektor
Programsamordnare för IT, medier och design
Jon Manker
Adjunkt
Mats Nilsson
Adjunkt
Maria Normark
Docent
Lektor
Ämnessamordnare medieteknik
John Persson
Adjunkt
Camilla Qvick
Adjunkt
Arina Stoenescu
Adjunkt
Peder Söderlind
Adjungerad lärare
Fredrik Winberg
Tekn dr
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för avdelningen för medieteknik

Teknisk personal