Om Södertörns högskola / Ämnen

Sociologi

Grafiskt element för ämnet sociologi

Sociologi som vetenskap intresserar sig för samhället i vid mening och för sociala processer och relationer av skiftande slag, alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen.

Sociologer försöker förklara sociala skeenden, och konsekvenser av människors relationer och handlingar. Sociologer undersöker makt- och genusrelationer, välfärdsstaten, sociala problem, utbildning, arbetsliv, massmedier, etniska konflikter, ungdomskulturer och mycket annat. För att studera detta används olika metoder, till exempel enkäter, intervjuer och deltagande observationer. Sociologin är en kritisk och reflekterande vetenskap som ofta ger nya insikter i sådant som tidigare tagits för givet.

Ämnessamordnare

Paul Fuehrer
Fil dr
Lektor
Sociologi

Avdelningsföreståndare

Abbas Emami
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor
Sociologi Avdelningen för psykologi och sociologi

Administration

Tim Landfeldt
Institutionssekreterare

Studie- och karriärvägledare

Lärare och forskare

Alireza Behtoui
Professor
Sociologi
Daniel Castillo
Biträdande lektor
Förvaltningsakademin
Abbas Emami
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor
Sociologi Avdelningen för psykologi och sociologi
Sara Ferlander
Docent
Lektor
Sociologi
Paul Fuehrer
Fil dr
Lektor
Sociologi
Zhanna Kravchenko
Docent
Lektor
Mall Leinsalu
Docent
Projektforskare
SCOHOST
Apostolis Papakostas
Professor
Sociologi
Stefan Svallfors
Professor
Adrienne Sörbom
Docent
Lektor
Sociologi
Magnus Wennerhag
Docent
Lektor
Sociologi
Nikolay Zakharov
Fil dr
Lektor
Sociologi

Doktorander

Karin Edberg
Doktorand
Eva Karlberg
Doktorand
Vasileios Kitsos
Doktorand
BEEGS
Maarja Saar
Doktorand
CBEES. Även verksam som forskningsassistent i EU-projektet Norface, etnologi, Institutionen för historia och samtidsstudier.