Om Södertörns högskola / Ämnen

Statsvetenskap

Grafiskt element för ämnet statsvetenskapHur fungerar den representativa demokratin, formellt och i praktiken? Hur uppstår krig och hur uppnås fred? Hur är makt organiserad och fördelad i världspolitiken? Hur kommer det sig att nationalism frodas trots att vi lever i en globaliserad värld? Vart är den europeiska integrationen på väg?

Detta är exempel på några av de frågor som ämnet statsvetenskap handlar om.

Om du vill jobba med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning, och om du är intresserad av hur man tar och behåller makt i samhället, kan statsvetenskap ge dig mycket värdefulla kunskaper.

Statsvetenskap och internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade.

Avdelningsföreståndare

Welat Songur
Fil dr
Avdelningsföreståndare
Lektor
Statsvetenskap och nationalekonomi.

Ämnessamordnare

Nicholas Aylott
Docent
Lektor
Statsvetenskap

Administration

Martina Lindberg
Institutionssekreterare
Statsvetenskap

Lärare, forskare och doktorander

Adria Alcoverro
Doktorand
BEEGS
Hans Andersson
Docent
Förvaltningschef
Nicholas Aylott
Docent
Lektor
Statsvetenskap
Anders Backlund
Doktorand
Statsvetenskap
Zelal Bal
Fil dr
Lektor
Fredrika Björklund
Docent
Lektor
Statsvetenskap
Karin Borevi
Docent
Lektor
Inga Brandell
Professor emeritus/emerita
Statsvetenskap
Mats Braun
Docent
Lektor
Nina Carlsson
Doktorand
BEEGS
Joakim Ekman
Föreståndare
Professor
Johan Eriksson
Professor
Statsvetenskap
Ellinor Hamrén
Doktorand
BEEGS
Eva Hansson
Lektor
Karl Magnus Johansson
Professor
Statsvetenskap
Ann-Cathrine Jungar
Docent
Lektor
Statsvetenskap
Marcel Mangold
Lektor
Socialt arbete
Johanna Pettersson
Adjunkt
Statsvetenskap
Peter Strandbrink
Docent
Lektor
Docent i statsvetenskap