Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Kampanj för

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

Fotbollspelaren Stefan Batan och rapparen Rosh har båda egenskaper som gör en bra lärare. Tillsammans medverkar de i filmen “jag är lärare”.

Ledning

Anders J Persson
Akademisk ledare för Lärarutbildningen
Tom Summanen
Administrativ chef

Forskningsledare

Maria Zackariasson
Professor
Forskningsledare
Professor

Programsamordnare

Kurt Berndt
Docent
Lektor
Monica Einarsson
Adjunkt
Programsamordnare för Ämneslärarprogrammen med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7-9.
Fia Fredricson Flodin
Adjunkt
Lärarutbildningen, Programsamordnare för lärarutbildningen mot fritdshem, Estetiska lärprocesser
Helena Hill
Docent
Lektor
Programsamordnare för Förskollärarutbildning med interkulturell profil 210 hp
Jenny Magnusson
Fil dr
Lektor
Liselott Mariett Olsson
Docent
Lektor
Lärarutbildningen, programsamordnare: förskola erfarenhetsbaserad utbildning

Handläggare

Madeleine Morein
Handläggare
Lärarutbildningen
Jonatan Spejare
Handläggare
Lärarutbildningens internationalisering, e-post: internationellt.lu@sh.se.

Utvecklingsledare för samverkan

Karin Boberg
Adjunkt
Lärarutbildningen: Projektledare för övningsskolor
Boel De Geer
Docent
Lektor
Programsamordnare för: Grundlärarutbildningen mot förskoleklass och årskurs 1-3, 210 hp

Programsekreterare

Vaidilute Bjerregaard
Institutionssekreterare
Programsekreterare Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se
Robin Falk
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se
Caroline Grauers
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se
Erika Karlsson
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se alternativt vfu@sh.se
Sanna Nilsson
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-608 46 42, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se
Ann-Christin Olofsson
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se
Björn Åkerblom
Programsekreterare
Programsekreterare Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning)

Sofie Edlund
Handläggare
vfu@sh.se
Erika Karlsson
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se alternativt vfu@sh.se
Hanna Matei
Programsekreterare
Lärarutbildningen, VFU, e-post: vfu@sh.se

Studie- och yrkesvägledare

Johanna Gravestam
Studie- och karriärvägledare
Marianne Starkensjö
Studie- och karriärvägledare

Kontakta oss!

Mejla oss!
Ring oss: 08-608 46 42
Måndag-torsdag 12:30-14:00