Om Södertörns högskola / Institutioner

Lärarutbildningen

Jag är lärare

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt. Nyfikna, ifrågasättande, förstående människor. Är det du? Välkommen till vår lärarutbildning!

 

Ledning

Anders J Persson
Fil dr
Akademisk ledare
Akademisk ledare för Lärarutbildningen

Forskningsledare

Maria Zackariasson
Professor
Forskningsledare
Professor

Programsamordnare

Kurt Berndt
Docent
Lektor
Programsamordnare för Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3
Monica Einarsson
Adjunkt
Programsamordnare för Ämneslärarprogrammen med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7-9.
Fia Fredricson Flodin
Adjunkt
Lärarutbildningen, Programsamordnare för lärarutbildningen mot fritdshem, Estetiska lärprocesser
Helena Hill
Docent
Lektor
Programsamordnare för Förskollärarutbildning med interkulturell profil 210 hp
Anna Lindqvist
Avdelningsföreståndare
Adjunkt
Jenny Magnusson
Fil dr
Lektor
Linda Murstedt
Fil dr
Lektor

Handläggare

Madeleine Morein
Handläggare
Lärarutbildningen
Jonatan Spejare
Tf. Administrativ chef

Utvecklingsledare för samverkan

Boel De Geer
Docent
Lektor
Programsamordnare för: Grundlärarutbildningen mot förskoleklass och årskurs 1-3, 210 hp

Programsekreterare

Vaidilute Bjerregaard
Institutionssekreterare
Programsekreterare Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se
Robin Falk
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se
Caroline Grauers
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se
Erika Karlsson
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se alternativt vfu@sh.se
Sandra Meneses
Programsekreterare
Sanna Nilsson
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-608 46 42, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se
Ann-Christin Olofsson
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se
Zandrah Svärd
Programsekreterare
Björn Åkerblom
Programsekreterare
Programsekreterare Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning)

Karin Boberg
Adjunkt
Lärarutbildningen: Projektledare för övningsskolor
Erika Karlsson
Programsekreterare
Lärarutbildningen, tfn. 08-6084642, må-to 12.30-14.00; e-post: lararutbildning@sh.se alternativt vfu@sh.se
Hanna Matei
Handläggare
Lärarutbildningen, VFU, e-post: vfu@sh.se

Studie- och yrkesvägledare

Johanna Gravestam
Studie- och karriärvägledare

Kontakta oss!

Mejla oss!
Ring oss: 08-608 46 42
Måndag-torsdag 12:30-14:00