Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Ledning

Ester Appelgren
Tekn dr
Prefekt
Lektor
Journalistik och medieteknik
Maria Bergman
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö och turism
Andrea Didon
Avdelningsföreståndare
Adjunkt
Avdelningsföreståndare för avdelningen för ämnesdidaktik med inriktning mot matematik och naturvetenskap
Mats Grahn
Docent
Proprefekt
Professor
Jonatan Spejare
Tf. Administrativ chef
Fredrik Winberg
Tekn dr
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för avdelningen för medieteknik