Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Ledning

Minna Räsänen
Docent
Prefekt
Lektor
Mobilnr: 070-3731730
Mari Gerdin
Administrativ chef
Mats Grahn
Fil dr
Proprefekt
Professor

Avdelningsföreståndare

Maria Bergman
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö och turism
Tomas Bollner
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för avdelningen för ämnesdidaktik med inriktning mot matematik och naturvetenskap
Fredrik Winberg
Avdelningsföreståndare
Lektor
Avdelningsföreståndare för avdelningen för medieteknik