Om Södertörns högskola / Institutioner

Polisutbildningen

Grafiskt element för polistubildningen.Att arbeta som polis är komplext, det kräver ständigt ny kunskap och kompetens inom många områden. Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten samtidigt som arbetsuppgifterna hela tiden förändras i takt med samhällsutvecklingen.

För att kunna möta dessa krav och utmaningar krävs en modern polisutbildning som ger relevant kompetens. Polisprogrammet vid Södertörns högskola förser blivande poliser med rätt kunskaper och förberedelser inför storstadens utmaningar och ett samhälle i ständig förändring.

Prefekt

Minna Räsänen
Docent
Prefekt
Lektor
Mobilnr: 070-3731730

Utvecklingschef

Studierektor

Peter Wenestam
Studierektor

Utbildningsledare

Pär Ary
Utbildningsledare
Mats Eriksson
Utbildningsledare
Camilla Rosengren
Utbildningsledare
Clara Wettervik
Utbildningsledare

Verksamhetsutvecklare

Hassan Sharif
Adjunkt
Socialt arbete
Gaia Slawomirska
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare

Administration

Mirjam Bargello Lindberg
Programsekreterare
Kontakta mig gärna via polisutbildningens funktionsmailadress polisutbildning@sh.se.
Diana Ion
Programsekreterare
Amanda Nordin
Programsekreterare
Kontakta mig gärna via polisutbildningens funktionsmailadress polisutbildning@sh.se.
Mikael Norén
Programsekreterare
Kontakta mig gärna via polisutbildningens funktionsmailadress polisutbildning@sh.se.
Pinar Oguz
Programsekreterare
Jessica Strålind
Programsekreterare
Kontakta mig gärna via polisutbildningens funktionsmailadress polisutbildning@sh.se.